Reserviläispiirin TYÖVALIOKUNTA

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja toteuttaa piirihallituksen päätöksiä.
Jarno Lahtinen, Reserviläispiirin puheenjohtaja
Jarno Valkama, 1. varapuheenjohtaja
Jussi Viljanen, 2. varapuheenjohtaja
sihteeri

Reserviläispiirin Palkitsemistoimikunta

Palkitsemistoimikunnan tehtävänä on valmistella  jäsenyhdistyksiltä tulevat Reserviläisliiton huomionosoitusesitykset piirihallituksen ja edelleen Reserviläisliiton käsiteltäviksi.

Jarno Lahtinen, puheenjohtaja
Jussi Mäkitalo
Juha Moijanen
Esko Raskila
Matti Salonen
Tiina Kokkola
Jarno Valkama
sihteeri