Piirin tehtävä

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry:n tehtävänä on toimia Pirkanmaalla olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä. Piiri toimii myös tiedonvälittäjänä Suomen Reserviupseeriliiton ja alueen reserviupseeriyhdistysten välillä. Toimintamme tähtää viime kädessä itsenäisen isänmaamme turvallisuuden edistämiseen.

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri on perustettu 1950. Vuoteen 1999 asti piirin nimi oli Pohjois-Hämeen Reserviupseeripiiri. Nykyisin Pirkanmaan Reserviupseeripiiri on yksi maan suurimmista piireistä. Sen alueella toimivien yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on lähes 2400 reservinupseeria. Piirillämme on useita yhteisiä toimikuntia Pirkanmaan Reserviläispiirin kanssa.

Piirin keskeinen toimielin on piirihallitus, joka kokoontuu yleensä viisi kertaa vuodessa. Hallituksen jäsenistö koostuu alueella toimivien reserviupseeriyhdistysten edustajista. Piirihallituksen jäsenyys on arvostettu luottamustoimi, joka tarjoaa hyvän näköalapaikan Pirkanmaan reserviupseeritoimintaan. Piirihallituksen puheenjohtajana toimiva reserviupseeri on usein myös Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen jäsen.

Reserviupseeripiirillä ei ole henkilöjäseniä. Reserviupseerit liittyvät paikallisen yhdistyksen jäseneksi. Liittyminen tapahtuu Reserviupseeriliiton kautta. Muiden jäsenetujen lisäksi Pirkanmaalaiseen reserviupseeriyhdistykseen kuuluva jäsen saa kotiinsa useita kertoja vuodessa ilmestyvän Pirkan Viestin, joka sisältää paljon tietoa aktiivisesta toiminnasta kiinnostuneelle reserviupseerille.

Pirkanmaan Reserviupseeripiiri voi huomioida ansiomitalillaan isänmaan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi toimineita henkilöitä.