RESERVIUPSEERIPIIRIN TOIMINTA

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin päätehtävänä on tukea, auttaa ja koordinoida alueellaan toimivien 23 jäsenyhdistyksen toimintaa. Piirin oma toiminta kanavoituu eri toimikuntien työn kautta. Nämä toimikunnat ovat palkitsemistoimikuntaa lukuun ottamatta yhteiset veljespiirimme Pirkanmaan Reserviläispiirin kanssa.

Ylintä päätäntävaltaa käyttää piirin yleinen kokous, jossa yhdistysten valtuuttamien kokousedustajien lisäksi on läsnäolo-oikeus kaikilla yhdistysten jäsenillä. Piirin syyskokouksessa valitaan piirin toimintaa johtamaan piirihallitus, joka kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Edustajat piirihallitukseen valitaan paikallisesti yhdistyksen koon mukaan.

Piirihallituksen työtä johtaa syyskokouksessa valittu Reserviupseeripiirin puheenjohtaja. Puheenjohtajan tueksi valitaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on valtakunnallinen, reserviupseerien valmiuksia kehittävä yhteistoimintajärjestö. Liitto pyrkii vaikuttamaan maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja tukee omalta osaltaan valtakunnan turvallisuutta. Liittoon kuuluu kaikkiaan noin 28.000 jäsentä, 20 reserviupseeripiiriä ja 350 jäsenyhdistystä.

Reserviupseeripiirin 4.6. palkitsemistilaisuus Heraman asevelimajalla Kangasalla vuonna 2022. Kuva: Sirkka Ojala.