Ansiomitalin säännöt

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin oma ansiomitali suunniteltiin piirin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2000. Sen tarkoitus on olla osa piirin ja sen pirkanmaalaisten reserviupseeriyhdistyksien huomioimis- ja palkitsemiskäytäntöä. Reserviupseeripiirin ansiomitali on virallinen huomionosoitus isänmaan ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen hyväksi suoritetusta työstä erityisesti ansioituneelle henkilölle tai yhteistyökumppanille.

Ansiomitali jakaantuu neljään eri luokkaan:
1. pronssinen ansiomitali (pram)
2. hopeinen ansiomitali (ham)
3. kultainen ansiomitali (kam)
4. kultainen ansiomitali soljen kera (kam sk)

Ansiomitali on metalliin lyöty ja luokkansa mukaisella metallilla päällystetty, nauhassa kannettava mitali.

Mitalin heraldinen selitys

Yläreunaltaan turkiskoroisen ja alareunaltaan havukoroisen heraldisen ruusun muotoisen mitalin keskellä kävelevä ilves.Mitalin reuna (heraldisen ruusun 5-terälehtinen muoto), korot ja ilves mitalipohjasta kohoavia. Mitalin halkaisija on 32mm. Nauhassa punaisella pohjalla molemmilta reunoiltaan turkiskoroinen valkoinen paalu. Värikenttien suurin leveys on suhteessa 2:3:2 (puna-valko-puna). Nauhan leveys on 32mm.

Mitali soljen kera:
Lisänä on nauhan keskellä ruusuke, jonka korkeus on 8mm. Nauhalaatan päällikkeenä on heraldisen ruusun äärikuvion muotoinen pienoisruusuke.

Mitalin myöntäminen

Mitalin myöntää reserviupseeripiirin hallitus, piirin palkitsemisvaliokuntaa kuunneltuaan. Esityksen hallitukselle mitalin myöntämisestä voi tehdä jäsenyhdistys, piirin alaosasto tai toimikunta tai yksittäinen reserviupseerijärjestön jäsen. Myönnetyn ansiomitalin mukana annetaan piirin puolesta allekirjoitettu omistuskirja. Piiri pitää luetteloa myönnetyistä ansiomitaleista.
Mitali voidaan myöntää myös reserviupseerijärjestöön kuulumattomalle henkilölle.

Pronssinen ansiomitali

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, jonka toiminta piirin ja/tai jäsenyhdistyksen hyväksi on kestänyt vähintään kolme (3) vuotta ja joka on osallistunut toimintaan aktiivisena rivijäsenenä.

Hopeinen ansiomitali

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, jonka toiminta piirin ja/tai jäsenyhdistyksen hyväksi on kestänyt vähintään kuusi (6) vuotta ja joka on osallistunut toimintaan aktiivisena rivijäsenenä ja vähintään kolme (3) vuotta hallituksen tai toimikunnan jäsenenä. Merkittävän projektiluontoisen tehtävän hoitaminen vastaa em. hallituksen tai toimikunnan jäsenyyttä.

Kultainen ansiomitali

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, jonka toiminta piirin ja/tai jäsenyhdistyksen hyväksi on kestänyt vähintään kymmenen (10) vuotta ja joka on osallistunut toimintaan aktiivisena rivijäsenenä sekä vähintään viisi (5) vuotta valittuna hallituksen tai toimikunnan jäsenenä. Liittotasoisen projektiluontoisen tehtävän hoitaminen vastaa em. hallituksen tai toimikunnan jäsenyyttä.

Kultainen ansiomitali sojen kera

Kultainen ansiomitali soljen kera voidaan myöntää ainoastaan piirin palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Ansiomitalin myöntäminen ulkopuolisille

Pirkanmaan Reserviupseeripiirin ansiomitalin kaikkia luokkia voidaan myöntää reserviupseerijärjestöön kuulumattomalle henkilölle, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti toiminut Suomen Reserviupseeriliiton tai muutoin maanpuolustuksen hyväksi.

  • Ansiomitalianomus PirRUP pam (word tiedosto) liite
  • Ansiomitalianomus PirRUP ham (word tiedosto) liite
  • Ansiomitalianomus PirRUP kam (word tiedosto) liite