MAASTOTOIMIKUNTA, VUOSITTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINNAN TAVOITE

Maastotoimikunta kehittää ja koordinoi maastotoimintaa piirien alueella.

Maastotoimikunnan pääosaamisalueina ovat erä- ja jotostaidot sekä luonnossa liikkuminen, luonnonmuona ja selviytyminen, köysilaskeutuminen, kartat ja koordinaatit, sekä satelliittipaikannus GPS.

TOISTUVAT TAPAHTUMAT

– Talvitaidot-kurssi (tammikuu)

– Kartat ja koordinaatit -teemapäivä (helmikuu)

– GPS-teemapäivä (huhtikuu)

– Henkiinjäämiskurssi 1,2,3 (pariton vuosi)

– Luonnonmuonakurssi (parillinen vuosi).

Edellä luetellut ovat usein (muttei aina) MPK:n kursseina toteutettavia. Lisäksi Maastotoimikunta toteuttaa erilaisia maastoaiheisia teemapäiviä ja teemailtoja tarpeelliseksi katsomansa määrän vuoden aikana. Teemapäivistä ilmoitetaan sekä Pirkan Viesti -lehdessä, että www-sivuilla.
Toimikunta myös kouluttaa itseään pitämällä omia koulutustapahtumia sekä osallistumalla muiden piirien kursseille ja jotoksille.

MUUTA

Teemana ja painopistealueena jatkuu jotoskoulutus ja jotostelun tunnettuuden lisääminen.

Toimikunnalla on tärkeä ja vaativa tehtävä nostaa maastotoiminta nykyisestä laskukaudesta takaisin hyvälle tasolle. Suunta kääntyi jo hienoiseen nousuun viime vuoden aikana, mutta vielä on paljon tehtävää.
Hyvänä tason mittareina ovat mm. järjestettyjen jotosten partiomäärät, tapahtumien ja maastokurssien osanottajamäärät sekä muualle lähettyjen jotospartioiden lukumäärä.

Jatketaan näkyvää tiedottamista ja tapahtumien mainostusta, muuallakin kuin piirilehdessä. Yhteistyötä tehdään samanhenkisten tahojen kanssa (mm. TaKoRU, Vapepa, MPK, Survival-Kilta).

Toimikunnan jäsenten omaa kouluttautumista ja kehittymistä kannustetaan, mm. osallistumalla omalla partiolla jollekin jotokselle sekä pitämällä omia koulutustapahtumia. Muiden piirien kursseilla vierailuja kannustetaan (siitä saa myös hyvän vertailuarvion miten omat kurssimme on järjestetty).

Tarpeen mukaan lyhyelläkin varoitusajalla järjestetään teemapäiviä tai teemaluentoja ajankohtaisista ja/tai kiinnostavista eri aiheista.