HUOM! Pirkanmaan reservipiirien ilma-asevuoro 1.1.2020 alkaen Nokian Seudun Ampujat r.y.:n (NoSA) Nokian Portin ilma-aseradalla, Pirkkalaistie 3, tiistaisin klo 18-20. Kuittaukset käynneistä reservipiirien vihkoon.

Lennoston radasta ja ratakorteista huomio.

Huomioksi,että avainta ei saa portilta ilman valvojakorttia 1.6 lähtien. Meillä on vasta vajaa puolet valvojakorteista( noin 40).Loput kortiti noin 60 saanemme parin viikon sisään. Ampumassa voi käydä ilman korttia. Ampujille kortti tullee käyttöön ehkä vasta ensivuonna. Juha

SATAKUNNAN LENNOSTON RADAT

Ratavuorot ja -käytännöt
1.1.2020 – 29.2.2020

Ratavuoroja hallinnoiva TASERA sai sovittua SATLSTO:n kanssa poikkeusjärjestelyn päävalvojakuvion osalta siksi aikaa, kunnes päävalvojakoppi saadaan sähköistettyä. Nyt alustavasti helmikuun loppuun saakka saamme ampua lauantaisin useammallakin radalla samanaikaisesti. Eli tänä poikkeusaikana toiminta lähes kuten aiemmin. Nyt korostuukin ratavalvojien vastuu toiminnasta, eli radat on jätettävä siistiin kuntoon, radankäyttöilmoitus on täytettävä asiallisesti ja ratavalvojan tulee varmistaa, että radalle saapuvilla on oikeus rataa käyttää. Käytännössä siis ratavalvoja tarkistaa, että jokaisella radalle tulevalla on ampuja- tai valvojakortti tai kortillinen ”isäntä”.

Ma – pe: ei vuoroja
La: klo 10-16, kaikki radat.

Ratojen avaimet ja ratakansio kuitataan lennoston kulunvalvontapisteeltä ja kuittaajalla on oltava valvojakortti. Kuittaaja toimii radalla sitten ratavalvojana ammuntojen ajan. Jos ratavalvoja vaihtuu kesken päivän, merkitään vaihdon kellonaika sekä uuden ja vanhan valvojan nimi radankäyttöilmoitukseen ja kumpikin henkilö vahvistaa vaihdon allekirjoituksellaan.

Jos ammunnan kulusta on jotakin epäselvää, kaikissa kysymyksissä voi ja pitää kääntyä kulloisenkin valvojan puoleen. Kaikilla radoilla pitää muistaa kirjata käyntinsä ratavihkoon. Noudattamalla ratakohtaisia sekä valvojien ohjeita ja äärimmäistä varovaisuutta aseiden käsittelyssä luomme kaikille ammunnanharrastajille turvallisen ympäristön kehittää ja ylläpitää reserviläisille tärkeää ampumataitoa. Kaikkien ampujien olisi hyvä hankkia joko SAL-lisenssi tai RES-ampumavakuutus. Vakuutus on pakollinen, jos aiot osallistua kilpailuihin.

——————————————————————————–

Maalien sijoittaminen ja kiinnittäminen muualle kuin siihen tarkoitettuun paikkaan on EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
Ratojen avaimet on noudettava ja palautettava Lennoston portille.
Avaimet luovutetaan vain Lennostoon ilmoitetuille ammunnan valvojille.

Ampujan tulee esittää valvojalle jäsenkorttinsa ja ilmoittaa tiedot aseestaan sekä laukausmäärät (ympäristöluvan tietovelvoitteita).
Ammunnan valvoja vastaa toiminnasta radalla ja hänen ohjeitaan on ehdottomasti noudatettava.

Lisätietoja: Juha Moijanen p. 0500 625246

Pohjois-Hämeen Ampujien ilma-aserata   
Peltokatu 6 D 2.krs,   Tampere

Ei ole toistaiseksi  käyttösopimusta

Edellisten lisäksi on olemassa yhdistyskohtaisia sopimuksia ampumaratojen käytöstä. Näistä saa tarkempaa tietoa Pirkanmaan reserviläisyhdistysten toimihenkilöiltä ja/tai nettisivuilta.