Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4. kesäkuuta 2022 ylentänyt seuraavat pirkanmaalaiset reservin upseerit.

Majuriksi:

JOKINEN Hannu Mikael Tampere
KYTÖ Janne Tapani Nokia
REUNAMÄKI Mikko Sakari Tampere

Kapteeniksi:

KINNANEN Markku Kalervo Sastamala
KIVINEN Jussi Tuomas
PALOVAARA Pekka Tapani Ylöjärvi
ROIHU Janne Markus Pirkkala
SUNELA Markus Ilmari Tampere
VUORSOLA Juha Henrik Tampere

Yliluutnantiksi:
AARNISALO Jan Karl
AURI Jukka Tapani Ylöjärvi
HAKALA Jussi Emil Tampere
HEIKKILÄ Lauri Tapio Lempäälä
HEINO Mikko Juhani Tampere
HENTTONEN Juha Pekka Lempäälä
INKINEN Karri Ilari Pirkkala
JOKINEN Jyrki Juhani
JOKINIEMI Antti Juhani Kangasala
KNAAPI Ari Sakari Ylöjärvi
KONTTINEN Kalle Elias Ylöjärvi
KORHONEN Lauri-Tapio Joonatan Tampere
LEHTONEN Turo Jaakko
LIUHA Jarkko Tapio Kangasala
LIUSVAARA Tapio Juhani Tampere
LOIKKANEN Pekka Sakari
MAKKONEN Riku-Matti Juhani Lempäälä
MOILANEN Petri Tapani Tampere
MUSTONEN Juha Jaakko Tampere
NUPPONEN Jussi Onni Kangasala
NYMAN Mikko Juhani Pirkkala
ORSILA Lasse Erkki Tampere
PLOMP Stefan Johannes Tampere
PUUSKA Jussi Maurinpoika Tampere
RIKKONEN Lassi Sakari Tampere
RÄISÄNEN Riku Mikko Tampere
RÖNKÄ Jyrki Kalervo Ylöjärvi
SUUTARI Tero Mikko Tampere
TERÄNTÖ Pekka Juho Pirkkala

Yliluutnantiksi (ME):
KÖYKKÄ Miikka Samuel Lempäälä
REINIKAINEN Tane Johannes Tampere
SALOPÄÄ Tuomas Pekka Ylöjärvi

Lääkintäyliluutnantiksi:
LEPOMÄKI Jaakko Ilmari Tampere

Luutnantiksi:

AINASOJA Jani Matias Tampere
ALANEN Ville Mikael Nokia
ALANKO Juuso Eemeli Kangasala
AL-KUBAISI Othman
ARPIAINEN Aleksi Johannes Tampere
AVELLAN Jari Jussi Tampere
BLOM Aleksi Mikko Lempäälä
HAAPIO Otto Antti Tampere
HELMINEN Joonas Juhani Tampere
HUKKANEN Jarkko Kullervo Tampere
HUOMO Lauri Mikael Tampere
HUUSKO Niko Tuomas Tampere
IKONEN Tuomas Antero
JUKARAINEN Tuomo Ilmari Tampere
KANKKONEN Tapio Kullervo Lempäälä
KONTKANEN Petri Mikael Pirkkala
KONTTINEN Jari Kaleva Ylöjärvi
KUUSINEN Jaakko Samuli Nokia
LEHTINEN Pyry Severi Tampere
LEPPÄKOSKI Antti Sakari Tampere
LUOTO Olli August Tampere
MALINEN Sami Otto Pirkkala
MARKKULA Joni Juhani Tampere
MUSTAJÄRVI Matias Parkano
MYLLYLÄ Ville Mikael Tampere
NIKKILÄ Rami Oskari Tampere
NUUTINEN Topias Antti-Pekka Nokia
PELTOKORPI Miikka Markus Pirkkala
PELTONEN Kalle Topias Tampere
PERTTULA Hannu Pekka Kangasala
PIETIKÄINEN Sauli Petter Tampere
POUSI Eero Tapio Tampere
SALOMAA Juuso Jaakko Nokia
SANDMARK Henrik Sakari Tampere
SOUKKIO Eetu Hermanni Tampere
STARCKJOHANN Peter Hermann Tampere
SUOMINEN Tuomas Petteri Tampere
TAMMI Kalle Tapani Nokia
TAUBERT Tuomas Lauri Tampere
TUKIA Anttoni Samuel Tampere
TUOMINEN Tero Kristian Pirkkala
TYNI Tuomas Antti Tampere
VIKMAN Eevert Eero Kangasala
VUORINEN Ilari Matias Tampere
YLÄ-ROTIALA Juho Markus Tampere

Lääkintäluutnantiksi:

MÄNTYMÄKI Heikki Juhani Tampere

Vänrikiksi:
SUSI Mika Tapani

Kaikki reservin upseerien ylennykset puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2022 lista pdf muodossa tässä

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat aliupseerit ja miehistöön kuuluvat henkilöt reservissä 4.6.2022

SOTILASMESTARIKSI
Haavisto Matti Tapio Hämeenkyrö
Jokinen Jussi Jeremias Valkeakoski
Ruohonen Kai Pentti Sastamala

YLIVÄÄPELIKSI
Allén Markus Kristian Tampere
Andersson Ari Juhani Sastamala
Eerola Tuomas Juhana Pirkkala
Heiskanen Ville-Matti Pirkkala
Herrala Jukka Johannes Pirkkala
Jokela Ville Johannes Nokia
Lehtovirta Ville Antti Hämeenkyrö
Mutikainen Kari Pekka Pirkkala
Nikkanen Pasi Antero Lempäälä
Raittinen Juha Antero Nokia
Varpukoski Jari Tapani Lempäälä

VÄÄPELIKSI
Aaltonen Olli-Pekka Tampere
Anttila Mikael Jaakko Tampere
Anttila Tomi Juhani Parkano
Hakanpää Lauri-Antero Nokia
Jamalainen Jyri Mika Tampere
Jussila Kalle Sakari Kangasala
Järvinen Pauli Petteri Tampere
Kaartinen Kaius Mikael Tampere
Keränen Janne Pekka Tampere
Kyrölä Lasse Olavi Pirkkala
Kärppä Petri Olavi Tampere
Lattunen Jari Markus Lempäälä
Lind Matias Olavi Pirkkala
Ojala Jari Juhani Parkano
Raatikainen Ville Orvo Kangasala
Ranta Juho Taavetti Tampere
Satola Janne Markus Tampere
Utriainen Timo Juhani Tampere

YLIKERSANTIKSI
Aho Jari Juhani Tampere
Antikainen Tapio Antero Kangasala
Aroalho Timo Ensio Nokia
Eljaala Jarkko Kalevi Tampere
Heinänen Sauli Henrik Tampere
Heiskanen Eelis Ilmari Tampere
Hjelm Petri Juhani Hämeenkyrö
Honkonen Tommi Aleksi Tampere
Huuho Joonas Lauri Kangasala
Hällbacka Mikaeli Joona Tampere
Hätinen Erkki Juhani Tampere
Järvilehto Jouni Jaakko Ylöjärvi
Jääskö Tony Rauli Tampere
Kahilaluoma Santeri Ariel Nokia
Kaisla Jussi Kalle Tampere
Kalliomäki Jari Rainer Tampere
Kangas Tommi Kalervo Tampere
Kaunisto Keijo Kalevi Mänttä-Vilppula
Kivimäki Ville Juhana Tampere
Laitinen Joona Matti Tampere
Laukkanen Frank Aukusti Tampere
Laurikainen Ville Henrik Lempäälä
Laurila Taru Katriina Tampere
Lepistö Tommi Aleksi Lempäälä
Lämsä Kalle-Pekka Sakari Pirkkala
Maja Ville Petteri Pirkkala
Moisio Matti Juhani Ylöjärvi
Mäkelä Tomi Mikael Tampere
Mäkipää Eero Harri Tampere
Nyrönen Jouni Ville Tampere
Poikolainen Lauri Elias Tampere
Rautiainen Eero-Heikki Antero Kangasala
Rintamäki Jonathan Noah Tampere
Saari Hannu Tapani Ylöjärvi
Salmi Markus Tapio Tampere
Salminen Juha Olavi Nokia
Salo Leevi Johannes Kangasala
Selin Ville Mikael Ylöjärvi
Silvennoinen Antti Juhana Tampere
Sipovaara Ville-Sakari Tampere
Sulin Kalle Kristian Tampere
Sundell Aki Mikael Ylöjärvi
Syvänen Pasi Petteri Pirkkala
Taka Mikko Johannes Ylöjärvi
Toivanen Henri Arvo Lempäälä
Toivola Mika Antti Sastamala
Toivonen Teemu Tapani Tampere
Tuukkala Riku Aleksi Tampere
Ulvila Vesa Markus Tampere
Uusitalo Mikko Juhani Tampere
Uusitalo Teemu Tapio Nokia
Wallenius Matti Allan Vesilahti
Wiinamäki Mikko Joonas Tampere
Viitanen Henri Mikael Tampere
Vikkeri Aleksi Henri Juhani
Virpinen Matias Waltteri Kangasala
Vuoristo Juuso Matias Tampere
Vähäjylkkä Olivia Matleena Tampere
Yli-Hietanen Iida Miia Tampere
Ylinen Tapio Arvo Pirkkala
Österberg Sami Antero Lempäälä

KERSANTIKSI
Ahonen Teemu Santeri Tampere
Arvonen Erkka Mikael Tampere
Autio Nikolas Veikko Tampere
Eskeli Erno Einari Akaa
Eskelinen Konsta Johannes Tampere
Fennane Mehdi Sami Tampere
Hagrén Tero Johannes Urjala
Haho Mikko Oskari Ulkomaat
Harjuntausta Verneri Joonas Tampere
Hellekoski Markus Pekka Orivesi
Hoikkala Topias Herman Tampere
Hokkanen Kalle Eevert Tampere
Hopia Waltteri Joonatan Tampere
Huhta Joona Aleksi Nokia
Hurskainen Juhana Janne Tampere
Jokinen Juuso Matias Tampere
Jussila Aleksi Johannes Tampere
Jussila Seppo Juhani Virrat
Kaikkonen Johannes Ilmari Tampere
Kallioinen Antti Markus Ruovesi
Kallunki Janne Sakari Tampere
Kananoja Petri Tapani Tampere
Kangas Joona Oskari Tampere
Katajamäki Jussi Tapani Mänttä-Vilppula
Kemppi Mikko Tapani Tampere
Keskinen Tapio Markus Parkano
Kiuru Kris-Emil Tampere
Kivimaa Aleksi Ville Tampere
Kivinen Jarno Markus Tampere
Kohola Ville Kalervo Tampere
Koivistoinen Ilkka Markus Tampere
Kormano Leevi Juho Helsinki
Kouhia Janne Aleksi Tampere
Kuosmanen Janne Jari Tampere
Kuparinen Aleksi Joonatan
Lahtinen Toni Juhani Orivesi
Lampainen Rene Juhan Tampere
Lappalainen Niko Petteri Tampere
Lehtinen Antti Juhani Lempäälä
Levänen Roope Petteri Tampere
Lilja Juha Petri Tampere
Lindberg Lauri Juhani Tampere
Lindroos Matti Valtteri Pirkkala
Liukkonen Miika Petteri Tampere
Luhtala Jani Joel Akaa
Lundberg Jaakko Artturi Tampere
Luokkanen Lassi Henrik Tampere
Lyytinen Konsta Samuli Tampere
Mareen Tinja Karoliina Tampere
Matilainen Joonas Jaakko Tampere
Melkinen Miska Taneli Tampere
Myllymäki Miika Johannes Tampere
Mäkelä Tom Joonatan Pirkkala
Mäkimattila Jaakko Akusti Tampere
Niiranen Markus Petteri Akaa
Nivukoski Touko Antero Tampere
Nousiainen Aki Petteri Ylöjärvi
Numminen Olli Ville Tampere
Nurkkala Jere Kristian Tampere
Nyman Aaro Tapio Tampere
Ojala Artturi Tampere
Oksman Anniina Aliina Tampere
Pajala Mika Johannes Tampere
Palo Joonas Miro Tampere
Paloniemi Jere Topias Kangasala
Parviainen Aleksanteri Tampere
Pekkala Tuomas Jani Akaa
Pekkola Marko Tapani Tampere
Pihlava Toni Juha Nokia
Pulkkinen Jesse Pauli Tampere
Raittila Pekka Tapani Tampere
Rapelo Juha Olavi Tampere
Ratilainen Akseli Paavo Tampere
Riihikoski Roosa Maria Tampere
Rosenqvist Jami Mikael Tampere
Ruusuvuori Elias Joonatan Tampere
Saarela Aleksi Hannu Tampere
Saarinen Jukka Pekka Tampere
Sallinen Miro Oskari Tampere
Sarkola Jimi Leo Pirkkala
Sarkonen Perttu Juha Sastamala
Strandman Ville Jalmari Tampere
Sydänmaa Petri Tapio Tampere
Syrjä Ville Juhani Valkeakoski
Tamminen Julius Aleksanteri Tampere
Taskinen Antti-Jussi Jarinpoika Tampere
Tervala Paula Emilia Tampere
Touru Topi Eero Lempäälä
Tuomisto Lauri Jaakko Tampere
Uusitalo Ville Sakari Nakkila
Valkeejärvi Mikko Elias Nokia
Vanonen Ville Jaakko Tampere
Vidgren Jussi Veli Lempäälä
Virtanen Väinö Valtteri Tampere
Vuorenoja Toni Untamo Nokia
Yli-Kesäniemi Eetu Petteri Tampere
Åkerlind Sami Tapio Tampere

ALIKERSANTIKSI
Aaltonen Rauno Kalevi Ylöjärvi
Haataja Jani Henrik Nokia
Haikonen Eero Juhani Tampere
Junkkari Jarkko Jesper Tampere
Kaunistoinen Arttu Emil Tampere
Kellari Roope Antti Ylöjärvi
Patola Tuomas Henrikki Tampere
Pohja Markus Petteri Tampere
Roponen Jesse Markus Sastamala
Vaitovaara Riku-Petteri Pyry Pirkkala

KORPRAALIKSI
Ahokas Jami Olavi Tampere
Akola Tuomas Mikael Tampere
Alanen Semi Petteri Ylöjärvi
Andrejeff Tero Johannes Kangasala
Autio Markus Mikael Tampere
Grek Nico Aleksanteri Tampere
Haapamäki Sameli Matias Tampere
Haikka Aarne Kustaa Tampere
Hakala Jenni Terttu Tampere
Heikkilä Heidi-Maria Elisabet Sastamala
Heikkilä Petri Einari Tampere
Honkanen Samuli Markus Pirkkala
Juntunen Eetu Oskari Tampere
Kalmanlehto Atron Mikael Tampere
Karjalainen Sami Juhani Nokia
Kivelä Antti Aleksi Virrat
Kokki Janne Olavi Lempäälä
Koskela Ilmo Tapio Tampere
Kosunen Jani Juhani Tampere
Kuosmanen Harri Markus Tampere
Lamminsivu Perttu Niilo Mänttä-Vilppula
Mahlanen Mikael Aki Tampere
Mäkinen Mark Topias Tampere
Mäkipää Aleksi Juho Tampere
Mäkipää Janne Jere Tampere
Mäntymäki Petri Jari Tampere
Ngô Quoc Tiny Tampere
Palmu Petri Juhani Valkeakoski
Pesonen Pasi Petteri Pirkkala
Piiparinen Miska Jaro Valkeakoski
Pääkkönen Atte Olavi Kangasala
Rajaharju Joni Johannes Ylöjärvi
Rantala Leevi Tapio Tampere
Reunanen Joni Ilmari Ylöjärvi
Ristolainen Juha Henrik Kangasala
Saarela Sakari Emil Tampere
Selin Markus Olavi Tampere
Seppänen Miiro Semmu Tampere
Sirola Jukka Sakari Akaa
Suihkonen Juho Jaakko Tampere
Tirronen Vilpertti Nokia
Uusitalo Jani Kalevi Nokia
Virtanen Simi Markus Parkano
von Koch Olli Robert Ylöjärvi
Välimäki Jussi Elmeri Tampere
Väyrynen Matti Jalmari Tampere

YLIRAJAJÄÄKÄRIKSI
Wallius Eetu Aleksi Tampere