Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan piirin toimintakalenteri 2023

”Topakasti turvallisuuden puolesta”
Aatteellinen toiminta
o naisten maanpuolustustahdon, -tiedon ja -taidon lisääminen sekä henkisen ja fyysisen kunnon vahvistaminen
o sotaveteraanien ja lottien kunnioittaminen sekä veteraanityöhön osallistuminen
o maanpuolustushengen ja -tietojen siirtäminen nuorille
o kunniakirja ja lahja vapaaehtoisen varusmiespalveluksen suorittaneelle naiselle Satakun-nan Lennostossa
Järjestötoiminta
Vuosikokoukset
o kevätkokous
o syyskokous
Piirihallitus
o kokoontuu 4 – 6 kertaa
o osallistuminen alueellisiin turvallisuustapahtumiin
Muut työryhmät
o kokoontuvat tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään nimettyä asiaa
Liitto
o liittopäivät 15.-16.4. Lahti
o vuosikokous 28.10. Mikkeli
o piirien kannustuskisa 1.1.-30.9.
Koulutus ja liikunta
maanpuolustustahdon, -tiedon ja taidon lisääminen
o Tammisunnuntain kirkkojuhla 29.1.
o Talvisodan päättymispäivä 13.3., järj. Sotiemme 1939-1945 perinne ry
o Kansallisen veteraanipäivä 27.4.
o Lotan päivän retki 13.5., järj. Pälkäneen maanpuolustusnaiset
o Vapaussodan päättymispäivä 16.5.
o Kaatuneitten muistopäivä 21.5.
o elokuussa piirin kesäpäivä Siivikkalan majalla, järj. Tampereen maanpuolustusnaiset
o Maanpuolustusjuhla Kalevan lukiolla lokakuussa
o valtakunnallisiin paraateihin osallistuminen
o Puolustusvoimien lippupäivän valtakunnallinen paraati 4.6. Jyväskylä
o Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati 6.12. Oulu
Fyysisen kunnon vahvistaminen
o Harju-jotos 20.-21.5., Virolahti
o Kimpassa –liikuntakampanja 1.1.-30.9.
o Hämeen Hölkkä 2.9., Lamminpään ulkoilumaja, Ylöjärvi
Toimintavalmiuksien turvaaminen
o jäsenten kannustaminen koulutukseen
o MNL:n Arjen turvallisuus –kurssi
o liiton järjestökoulutus
o MPK:n koulutukset
o PikkuNASTA Leopardi 5.-7.5. Parolannummi
o SoMa-harjoitus 1.-3.9.2023 Hattula
o NASTA-harjoitukset
o 21.–23.4. Harjulintu, Säkylä
o 15.–17.9. Tyyni, Dragsvik
Tiedottaminen ja yhteistyö
tunnettavuuden lisääminen
o päivitetään piirin nettisivuja
o piirin ja liiton Facebook-sivut
o näkyvyys medioissa
yhteistyö omiin jäseniin
o sähköpostitiedotteet yhdistyksiin
o Pirkan Viestin lehteen ja sähköiseen tiedotteeseen tietoa toiminnasta
o juttuja liiton Topakka-lehteen
yhteistyö muihin järjestöihin
o vaikuttaminen jäsenyysjärjestöissämme (NVL Hämeen alueneuvottelukunta, MPK, VA-PEPA)
o yhteistyö Pirkanmaan Reserviupseeripiirin, Reserviläispiirin, muiden maanpuolustusjärjestöjen ja Puolustusvoimien kanssa
o vaikuttaminen vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukunnissa
o osallistuminen KOVER-työskentelyyn
Varainhankinta
o jäsenmaksut
o myyntituotteet

Piiri palkitsee vuosittain Satakunnan lennostossa vapaaehtoisen naisten varusmiespalveluksen suorittaneita. Kuva: Sirkka Ojala.