Kutsuntatilaisuus järjestettiin Mäntän klubin upeissa tiloissa. Kuva: Juha Happonen.

Mänttä-Vilppulassa Mäntän klubille kokoontui 23. elokuuta noin 50 nuorta. Heidät määrättiin aloittamaan varusmiespalvelus kolmen tulevan vuoden 2023–2025 aikana. Suurin osa kutsunnanalaisista nuorista tulee aloittamaan palveluksensa Porin Prikaatissa, panssariprikaatissa tai Satakunnan Lennostossa.

Kutsuntoja järjestetään syksyn 2022 aikana Pirkanmaan alueella 23 paikkakunnalla. Palvelusajat ovat 165, 255 ja 347 päivää. Erikoisjoukkoihin ei määrätä suoraan kutsunnoissa vaan niihin hakeudutaan erikseen.

Asevelvollisuuslain mukaan kutsuntojen järjestämisestä vastaa alueellamme Pirkanmaan aluetoimisto, joka asettaa kutsuntalautakunnat. Kutsuntalautakunnan jäseninä toimivat aluetoimiston päällikön määräämät henkilöt, jotka ovat perehtyneet asevelvollisuusasioihin sekä sen kunnan edustaja missä kutsunnat kulloinkin järjestetään.

Kutsuntojen merkitys säilyy edelleen 

Puolustusvoimat pitää edelleen tärkeänä kutsuntojen merkitystä. Tällöin ennen varusmiespalveluksen määräämistä jokaista asevelvollista kuullaan henkilökohtaisesti. Tämä takaa sen, että kaikkien toivomukset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin.

Mäntän kutsuntatilaisuudessa tavoitettiin nyt koko ikäluokka ja heille jaettiin tietoa varusmiespalveluksesta ja ohjeita siihen valmistautumiseen. Lisäksi vastattiin kutsunnanalaisen kysymyksiin.

Everstiluutnantti Tommi Marttinen piti avauspuheen kutsuntatilaisuuteen osallistuneille. Kuva: Juha Happonen.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Tommi Marttinen korosti avajaispuheessaan mm. sitä, että Suomen sotilaallinen puolustus perustuu edelleen yleiseen asevelvollisuuteen. Lisäksi hän toi esiin perustuslain, jonka nojalla jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maan puolustamiseen. Marttinen totesi, että ensimmäiseksi päätetään palveluskelpoisuus, toiseksi palveluksen aloittamisen ajankohta ja kolmantena aloittamispaikka. Marttinen toi esiin, että palvelukseen määräämiseen liittyen kutsunnanalaisilla on velvollisuuksien ohella myös oikeuksia. Heidän on mahdollista valita joko aseellinen tai aseeton palvelus. Tavoitteena onkin Marttisen mukaan saada sellainen palveluspaikka, joka vastaa toiveita. Everstiluutnantti Tommi Marttinen toi esiin, että kutsuntalautakunnassa päätetään asevelvollisten osalta kolme tärkeää asiaa: Ensimmäiseksi päätetään palveluskelpoisuus. Toiseksi palveluksen aloittamisen ajankohta ja kolmantena aloittamispaikka.

Marttinen myös korosti, että sotilaalliseen järjestykseen sopeutuminen edellyttää oikeaa asennoitumista ja palveluksessa onnistuminen ja sisällön mielekkyys on kuitenkin viimekädessä jokaisesta itsestä kiinni.

Marttinen antoi myös kolme tärkeää vinkkiä, jotta palveluksen aloittaminen sujuisi mahdollisimman hyvin.
Laita siviiliasiat kuntoon ennen palveluksen aloittamista.
Kohenna fyysistä kuntoasi.
Asenteella yritän parhaani, pääsee jo pitkälle.

Pidetyn oppitunnin aikana kutsunnanalaisille tarjottiin riittävästi tietoa varusmiespalveluksesta ja vastattiin myös mielessä askarruttaviin kysymyksiin.

Aloitustilaisuuden juonsi majuri Jarkko Hanen vasemmalla varusmies alikersantti. Kuva: Juha Happonen.

Kutsuntalautakunta vasemmalta kapteeni Henri Jokinen, kapteeni Ville Kalliola ja kaupungin edustaja Arto Lampinen. Haastateltavana kutsunnanalainen nuorimies. Kuva: Juha Happonen.

Teksti ja kuvat: Juha Happonen.