Pirkanmaalla 6.12.2014 ylennettävien onnittelutilaisuus järjestettiin perinteiseen tapaan 5.12.2014. Ohjelmassa oli ylennyskirjojen jaon lisäksi Aluetoimiston päällikön, komentaja Matti Eskolan puhe. Puheen aluksi tarkasteltavana oli yleinen turvallisuuspoliittinen tilanne.
Puheensa jatkossa komentaja Eskola lausui että tarvitsemme maanpuolustukseen sopivan yhdistelmän palkattua henkilöstöä ja osaavia reserviläisiä. Korkea maanpuolustustahto on tällaisen järjestelmän kulmakivi. Ilman henkilökohtaiseen motivaatioon ja tahtoon perustuvaa vapaaehtoisuutta, järjestelmää ei pystytä uskottavasti toteuttamaan.
Pirkanmaan Aluetoimistolle puolustusvoimauudistuksessa asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan.
Aluetoimiston rooli ja tehtävät ovat säilyneet nykyisellään myös uudistuksen jälkeen.
Maavoimien operatiivisesti suurin muutos on uusien paikallispuolustusjoukkojen muodostaminen. Paikallispuolustus tukeutuu jatkossa entistä enemmän vapaaehtoisiin reserviläisiin ja vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen, mutta lopulliset valmiudet tehtäviin saadaan vasta puolustusvoimien johtamissa kertausharjoituksissa. Vapaaehtoisissa harjoituksissa voidaan huomattavasti lisätä valmiuksia ja reserviläisten sitoutumista.
Aluetoimiston sodan ajan tehtävien koulutuksen painopiste on ollut maakuntakomppanian koulutuksessa. Koulutus on toteutettu pääosin vapaaehtoisilla harjoituksilla yhteistyössä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

ilmoitus
Majuri Timo Hesso ilmoittaa ylennettävien joukon Aluetoimiston päällikölle, komentaja Matti Eskolalle.
Itsenäisyyspäivänä Pirkanmaalla ylennettiin 250 reserviläistä, näistä 100 upseeria ja 150 aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa.Ylennettyjen reserviläisten puheenvuoron pitänyt majuri Kai Telanne esitti kiitokset ylennettyjen puolesta. Puheessaan hän toi esiin nykyisen yleisen huonon taloudellisen tilanteen ja sen vaatimat sopeutustoimet, mutta toi esiin myös maassamme hyvässä kunnossa olevaa asioita.Ensimmäiseksi hän mainitsi poikkeuksellisen korkealla tasolla olevan maanpuolustushengen, mikä näinä aikoina on merkityksellistä turvallisuuspoliittisen tilanteen ollessa vaikeasti ennustettavissa.

Toisena positiivisena asiana hän toi esiin kokonaismaanpuolustuksen konseptin ja toimintatavan. Puolustusvoimien rooli maan sotilaallisessa puolustamisessa on keskeinen mutta erilaiset yhteisöt, kunnat ja järjestöt ovat merkittävässä asemassa maanpuolustusta tukien.

kutsuvieraat
Kutsuvieraat seuraamassa tilaisuuden kulkua.

reservilaisen_puhe
Ylennettävien puheenvuoron käytti majuri (res) Kai Telanne.

puhe
Aluetoimiston päällikkö, komentaja Matti Eskola puhuu ylennettäville.
 Teksti ja kuvat Raimo Ojala