Jotos on tuulen huminaa korpikuusien latvoissa, aamuauringon säteitä yöllisen usvan haihtuessa, onnistumisen kokemuksia tehtävärasteilla, yhteisöllisyyttä ja yhteisiä kokemuksia. Silloin kun se on kilpailua, kamppaillaan tiedoilla ja taidoilla samalla testaten fyysistä kuntoa.

Tampereen Vehmaisten ulkoilumaastoa. Kuva: Raimo Ojala.

Jotoksien alkujuuret ovat reserviläisten sotilaallisessa harjoittelussa maastossa. Nykyäänkin iso osa tehtävistä on luonteeltaan sotilaallisia, jotoksen järjestäjistä riippuen. Pyritään toiminnallisiin ja mielekkäisiin tehtäviin rasteilla. Eniten tehtäviä on taistelijan perustaitojen alueelta; partion toiminta, eri aseiden käyttäminen, miinoittaminen, tulenjohto, viestittäminen jne. Kyseessä on myös koulutustapahtuma, jossa voi oppia uutta sekä kerrata omia tietoja ja taitoja. Jotoksen ideana on pärjätä tavanomaisilla omilla vaellusvaatteilla ja varusteilla vuorokausi tai kaksi maastossa. Jotoksen pituus vaihtelee 40-65 km:n välillä. Yöt nukutaan yleensä maastossa omissa majoitteissa.

Reserviläisurheiluliiton jotossääntöjen mukaan ”Reserviläisjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta.”

Jotoksia on vaikeusasteeltaan eri tasoisia. Matalalla kynnyksellä järjestetään kaikille reserviläisille soveltuvia jotostapahtumia, joissa kuitenkin voi haastaa itseään ja kehittää omaa kenttäkelposuuttaan. On myös sarjajaon kautta mahdollista valita sopivan tasoinen jotos, erityisesti valtakunnallisissa jotoksissa.

Jotos suoritetaan tavallisesti neljän hengen partioissa. Tärkeää on yhteistyö ja vuorovaikutus partion jäsenten välillä. Partion sisällä ja väleillä syntyy sosiaalista kanssakäymistä, koetaan elämyksiä yksilöinä ja ryhminä. Tästä merkkinä on suuri joukko ihmisiä, joka vuosi toisensa jälkeen kokoontuvat jotoksille.

Jotokselle voi osallistua myös järjestelytehtävissä. Toimitsijana saa olla mukana esimerkiksi toteuttamassa rastitehtäviä ja samalla syventää omaa osaamistaan.

Hyvä tapa päästä alkuun jotostelussa on osallistua ensin Pirkanmaan Reservipiirien Maastotoimikunnan järjestämiin koulutus- ja opastustilaisuuksiin. Näissä ohjeistuksen lisäksi jaetaan hyviä vinkkejä osallistujille. Tapahtumista tiedotetaan pirkanviesti.fi verkkopalvelussa sekä Facebookissa. Maastotoimikunnan jäseniltä voi myös kysyä ohjeita ja neuvoja osallistumiseen.

Raimo Ojala
RESUL kenttäkelpoisuustoimikunnan jäsen
ja Pirkanmaan Reserviläispiirin sihteeri