Ylöjärven Reservinaliupseerit ry on perustettu vuonna 1961 ja yhdistyksen tämänhetkinen jäsenmäärä on 234 jäsentä. Yhdistystä luotsaa yhdeksän henkilön rautainen tiimi. Tämän lisäksi yhdistyksen jäseniä on vuoden aikana mukana vaihteleva määrä. Vapaaehtoistyössä otetaan huomioon henkilön yksilölliset resurssit sekä ajankäytön mahdollisuudet.


Ylöjärven Reservinaliupseerit huomioitiin Pirkanmaan Reserviläispiirin vuoden 2022 malliyhdistyksenä. Tähän osaltaan päästiin sillä, että yhdistyksen hallitus on tehnyt pidemmän aikavälin strategisen valinnan, jossa korostetaan monipuolista ja näkyvää toimintaa. Yhdistys on siis osaltaan vastannut nykypäivän haasteeseen, jossa kilpailemme ihmisten vapaa-ajasta. Tähän liittyy vahva alueella arjessa näkyminen ja yhteisiin tapahtumiin osallistuminen. Myös sosiaalisen median näkyvyys on nostettu rohkeasti esille. Aina ei tarvitse olla suurta ja mahtavaa, vaan monesti pienillä teoilla on merkitystä. Yhdistys on saanut kiitosta suuresta määrästä tapahtumia vuoden aikana. Muun muassa vuonna 2023 yhdistyksen tapahtumakalenteriin on merkitty yli 60 erilaista tapahtumaa.

Yhdistykseltä löytyy keihään kärkenä ammuntojen vakivuorot niin talvi- kuin kesäkautenakin ja siitä kuuluu iso kiitos meidän aktiiviselle ampumajaostollemme. Osa ammunnoista toteutetaan hyvässä yhteistyössä muiden alueen Maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Yhdistys on ”adoptoinut” paikkakunnan muistomerkkejä

Yhdistys on adoptoinut virallisesti 24.6.2020 Monumentin Ylöjärven Soppeenmäestä. Kyseessä on Soppeenmäen harjun laella ja koillisrinteellä sijaitsevia ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, joiden pituus on noin 200 metriä. Näiden juoksuhautojen kupeessa löytyy kaupungin pystyttämä infotaulu. Yhdistys on tehnyt kirjallisen sopimuksen, jossa lupaa huolehtia juoksuhaudan läheisyyden siisteydestä. Kahtena vuotena talkoissa on myös jouduttu kaatamaan puita, jotta alue saatiin kasvillisuuden peitosta kunnolla näkyviin.

Samantyyppinen yhdistyksen epävirallinen ”adoptiokohde” löytyy myös Ylöjärvellä sijaitsevan Lentomestari Urho Heiskalan muistomerkiltä, joka sai keväällä 2022 infokyltin. Yhdistyksen hankkima kyltti kertoo karua tarinaa lentomestarin maahansyöksystä Ylöjärvelle talvisodan viimeisessä Tampereen ilmataistelussa. Olemme laskeneet kolmena viimeisenä itsenäisyyspäivänä muistomerkille itse sitomamme havuseppeleen, joka luo osaltaan pohjaa perinneaikaan siirtymiseen.
Reserviläisten liikuttaminen on kiinteä osa Ylöjärven Reservinaliupseerien toimintaa. Yhdistys onkin monena vuonna ollut järjestelyvastuussa myös reservipiirien yhteisessä Hämeen Hölkkä -liikuntatapahtumassa, joka on vanhin edelleen Suomessa järjestettävä reserviläis- hölkkätapahtuma. Vuonna 2023 käytiin Reserviupseeriliiton sekä Reserviläisliiton välinen leikkimielinen maaottelumarssi, jossa yhdistyksemme keräsi ihan mukavasti kilometrejä. Yhdistyksemme järjesti Lamminpään Ulkoilumajalta useamman yhdistyksen jäsenille tarkoitetun yhteislähdön maaottelumarssille. Muita alueellisia tapahtumia, jossa yhdistyksemme on päävastuullisena tai mukana ovat muun muassa seurakunnan järjestämä talvirieha, Pikku-Ahveniston perhejotos, kirkolliset pyhät sekä veteraanikeräykset.

Soppatykkikin on porissut

Vuoden 2023 kohokohtina nostan esille elokuvaesityksen ”Kaukokatseinen Mannerheim”, sekä kaksi avointa reserviläistoiminnan infotapahtumaa, jossa jaoimme noin 200 grillimakkaraa sekä toisessa reilut 150 annosta soppatykissä itse keittämäämme hernerokkaa.

Ylöjärveläisten tietoisuus reserviläistoiminnasta on lisääntynyt

Olemme myös yhteisöjäsenenä Ylöjärven Nuorisoasunnot ry:ssä, jossa jäsenemme talkoilevat vuosittain noin 2-4 kertaa. Tämä luo alueella yhteisöllisyyden tunnetta ja tukee vahvasti osallisuutta. Viimeksi talkoissa kunnostimme Nuorisoasuntojen leikkipuistoa. Nämä olivat pohjatöitä seuraaviin talkoisiimme, jotta lapset saavat kevään 2024 aikana liukumäen ja lisäksi samassa pihapiirissä oleva grillikatos tullaan kunnostamaan yhdistyksemme toimesta. Näin haluamme omalta osaltamme tukea heikommassa asemassa olevia ja antaa positiivisen kuvan reserviläistoiminnan moninaisuudesta.

Hyväntekeväisyyttä pyrimme tekemään myös kerran vuodessa. Olemme antaneet tavara- tai suoria rahalahjoituksia tahoille, jotka tukevat heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja perheitä. Vuonna 2021 lahjoitimme Ylöjärven diakoniatyölle, 2022 Ylöjärven MML- osastolle ja vuonna 2023 avustus kohdentui Ylöjärven NAVI:lle.
Kokonaismaanpuolustukseen kuuluu perinnetyö, toimiminen yhtenä osana siviilitapahtumissa, hyväntekeväisyys, arjen turvallisuus sekä sosiaalinen media. Tätä olemme koittaneet ajaa eteenpäin. Perinteet ovat kaiken perusta, mutta perinteitä pitää myös osata reflektoida aikakauteen sopiviksi. Aina ei ole järkeä tehdä kaikkea samoin kuin 20 vuotta sitten. Olemme avoimia uuden kokeilulle ja ymmärrämme, että joskus tämä nostaa myös muutosvastarintaa. Olemme kuitenkin yhdistyksenä asettaneet tavoitteet ja niitä kohti menemme myös tulevina vuosina.

Pienikin huomiointi lämmittää mieltä ja saa jäsenen tuntemaan työnsä tärkeäksi

Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, joten ainoita keinoja kiittää aktiivisia jäseniämme ovat erilaiset huomioinnit. Yhdistys onkin vuodesta 2021 alkaen huomioinut aktiivejaan erilaisilla huomionosoituksilla. Näin saamme sitoutettua ihmisiä ja ihmiset huomaavat, että heidän toimintaansa arvostetaan. Tämä valitettavasti monesti yhdistyksissä tuppaa unohtumaan.


Pidetään huolta omistamme ja ajatuksesta ”ei enää koskaan yksin”.

Marssi jatkuu ja kentällä nähdään!


Sami Rantanen
puheenjohtaja
Ylöjärven Reservinaliupseerit ry

Pirkanmaan Reserviläispiiri ry palkitsee vuosittain 25 jäsenyhdistyksensä joukosta vuoden malliyhdistyksen. Huomioiminen taphtuu piirin kevätkokouksessa maaliskuun lopulla. Valintakriteereinä ovat muun muassa yhdistyksen pitkäjänteinen toiminta, monipuolinen tiedostus, piirin toimintaan osallistuminen ja Reserviläisliiton toimintakalenterin täyttäminen.

Samin kuva: Sirkka Ojala.