Ilmavoimien SoittokuntaIlmavoimien Soittokunnan vaskikvintetti.
Pentti VäänänenPuheenjohtaja eversti Pentti Väänänen
Esa PulkkinenKenraalimajuri Esa Pulkkinen.
Mieskuoro KelotMieskuoro Kelot.
SeppelpartioSeppelpartio lähdössä.
Talvisodan henkiKalevan lukiolasten lauluesitys liittyen Talvisodan henki multimediaan.

Perinteinen arvokas juhla huipentui Kalevan lukiolaisten esitykseen.

Maanpuolustusjuhla Tampereella kokosi noin 200 kuulijaa Kalevan lukion juhlasaliin 14.10.2014.

Juhla alkoi Jääkärin marssilla Ilmavoimien Soittokunnan vaskikvintetin soittamana.

Tervehdyspuheessaan eversti Pentti Väänänen toi esiin nykyisen ajan näkymiä verraten niitä vuoteen 1939.  Perustellut vaateet puolustusbudjetin kasvattamisesta ja epävarmuuden lisääntyminen turvallisuusympäristöstä ovat nykyisenkin ajan huolenaiheita.

Juhlapuhujaksi oli lupautunut kenraalimajuri Esa Pulkkinen Puolustusministeriöstä.  Puheessaan hän toi esiin YH:n syntyhistoriaa. Mannerhein esitti että maassa toteutettaisiin lokakuussa 1939 armeijan liikekannallepano ylimääräisten kertausharjoitusten eli YH:n nimellä. Hallitus sitten päättikin näin tehdä ja kutsut ”ylimääräisiin harjoituksiin” toimitettiin reserviläisille 6.10.1939 alkaen. Varsinainen YH toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että ensin perustettiin suojajoukot. Marraskuun lopussa 1939 olikin jo koossa 295 000 miehen armeija.

Viime aikojen tapahtumat Euroopassa ovat tuoneet esiin uhkakuvia että sota on Euroopassa edelleenkin mahdollinen. Selväksi on myös tullut että NATOn turvatakuut koskevat ainoastaan sen jäsenmaita.  On tarkasteltava olemmeko riittävästi varautuneet turvallisuusympäristömme muutoksiin ja onko puolustusvoimien toimivaltuudet riittäviä vastaamaan uusiin sodankäynnin muotoihin.

Puhe päättyi toteamukseen että Suomessa on maanpuolustustahto edelleen korkealla ja usko siihen että puolustusvoimat edelleenkin kykenee suoriutumaan tehtävistään. Pystytään tulevaisuudessakin toteuttamaan YH, jos sellainen tilanne tulisi eteen.

Kalevan lukiolaisten esityksen nimenä oli Talvisodan henki, ja se kuvasi multimedian keinoin sotiemme aikaa. Näyttävä ja vaikuttava esitys oli koostettu valokuvista, musiikista, ääniefekteistä, puheesta sekä laulusta.

Ilmavoimien Soittokunnan lisäksi juhlassa esiintyi miekuoro Kelot Jussi Tammisen johdolla.

Juhlan lopuksi rovasti Esa Eerolan saatesanoilla lähetettiin seppelpartio Talvisodan henki – muistomerkille.

Juhlan järjestelyistä vastasi Sotiemme 1939-45 perinneyhdistys.

Kuvat ja teksti Raimo Ojala

——————————————————————–
Kuvia Kalevan lukiolaisten Talvisodan henki -esityksestä.

Talvisodan henki

kiikarointi-2