Ylöjärven Reservinaliupseerit ry:n puheenjohtaja Sami Rantanen kertoi Pirkan Viestille, että yhdistys on viimein saanut pidempiaikaisen projektinsa ”maaliin. Yhdistys nimittäin adoptoi virallisesti 24.6.2020 Monumentin Ylöjärven Soppeenmäestä. Kyseessä on Soppeenmäen harjun laella ja koillisrinteellä sijaitsevia ensimmäisen maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, joiden pituus on noin 200 metriä. Kyseisiä Soppeenmäen juoksuhautoja alettiin museoviraston mukaan rakentaa marraskuussa 1916 Tampereen suojaksi. Rakennelmat kuuluivat juoksuhauta- ja tukikohtavyöhykkeeseen ja alueella käytiinkin lyhyt taistelu maaliskuussa 1918.

Reprokuva Pirkanmaan maakuntamuseon arkistomateriaalista Sami Rantanen.

Rantanen allekirjoitti Ylöjärven Reservinaliupseerien puolesta monumentin käyttösopimuksen ja hän tuo esiin, että asioiden virallistamiseen meni huomattavan paljon aikaa. Asiaa vietiin eteenpäin Ylöjärven kaupungin sekä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Nyt maakuntamuseo on omalta osaltaan toimittanut viralliset muinaisjäännöksen hoitosuunnitelmat sekä hoitopäiväkirjat yhdistykselle ja niiden mukaan edetään eteenpäin. Nyt kun ”leimat” on vihdoin saatu papereihin alkaa kohteen siistiminen ja ylläpito. Puustoa ei ole hoitosuunnitelman ja katselmuksen mukaan tarvetta vähentää, mutta vesakkoa ja muuta aluskasvillisuutta karsitaan juoksuhaudoista ja niiden välittömästä läheisyydestä. Lisäksi alue siistitään roskista, joita puolustusvarustuksiin on mahdollisesti vuosien saatossa päätynyt, kertoo Rantanen.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös saada tämä merkittävä paikallinen kulttuurikohde ihmisten tietoisuuteen. Rantanen sanoo, että aina ei tarvitse lähteä retkeilemään pidemmälle, kun omastakin kotikunnasta löytyy uusia koko perheelle sopivia retkeilykohteita. Kohde soveltuu Samin mukaan myös hyvin opetuskohteeksi, jossa voi itse havainnoida ensimmäisen maailmansodan aikaista linnoitusrakentamista. Monumentti tulee varmasti olemaan myös erittäin mielenkiintoinen reserviläisten ja historiasta kiinnostuneiden parissa. Sami aikookin viedä oman perheensä tutustumaan tähän ensimmäisen maailmansodan aikaiseen Monumenttiin heti kun se on saatu kunnostettua paraatikuntoon.

Reprokuva Pirkanmaan maakuntamuseon arkistomateriaalista Sami Rantanen.

Monumentti sijaitsee Ylöjärven Vesitornin sekä Mastontien välimaastossa, joten esimerkiksi Vesitornilta matka kohteeseen ei ole kovin pitkä. Tällä hetkellä opasteita ei vielä ole, eikä myöskään kylttiä, josta muinaisjäännöksen voi tunnistaa. Sami kuitenkin uskoo, että vielä tämän syksyn aikana ne saadaan hankittua Ylöjärven kaupungin avustuksella. Sami kertookin olevansa erittäin otettu siitä, että Pirkanmaan maakuntamuseo antoi monumentin käyttösopimuksen ja huoltovastuun yhdistykselle. Ylöjärven Reservinaliupseerit lupaakin, että kaupungin ja maakuntamuseon odotukset lunastetaan yhdessä yhdistyksen aktiivijäsenten kanssa.

Monumentin kunnossapitäminen onkin jatkossa hyvä lisä yhdistyksen toimintaan. Rantanen kiittää idean isää ja projektin alkuunpanijaa Petri Borgia, jolta tehtävä sittemmin siirtyi hänelle. Yhdistyksen mottona voidaan pitää ”kaveria ei jätetä” asennetta ja vahvaa yhteisöllisyyttä, joten eiköhän talkooporukkaa jälleen löydy myös tähän uuteen tehtävään sanoo puheenjohtaja Rantanen oman yhdistyksensä aktiivireserviläisiin luottaen.

Kuva: Sami Rantanen.
Onko omalla paikkakunnallasi adoptoitavaksi sopivia Monumentteja?

Adoptoi monumentti –toiminta on vapaaehtoistyötä arkeologisten kohteiden, historiallisten rakenteiden ja vanhojen rakennusten – ja ennen kaikkea ihmisten parissa. Se on tiedon keräämistä, hoitosuunnitelmien tekemistä, siivousta, vesakonraivuuta, tervausta, maalausta, ikkunoiden korjaamista, yhdessäoloa monenlaisissa ympäristöissä ja paikoissa.

Adoptoi monumentti on yksi innovatiivista asioista, joita museokeskus Vapriikki on tuottanut viime vuosina. Se sai kimmokkeen Skotlannin ”Adopt a Monument” -toiminnasta 2007, mutta tamperelaiset lähtivät pian kehittämään sitä omaan suuntaansa, pehmeän suojelun metodiksi, joka sopii suomalaisten tarpeisiin ja tilanteisiin. Pirkanmaalla Adoptoi monumentti -toimintaa organisoi museokeskus Vapriikissa toimiva Pirkanmaan maakuntamuseo

Arkeologiset kohteet ovat usein vaikeasti havaittavissa ja melko huonosti tunnettuja, eikä niiden merkitystä aina ymmärretä. Ne ovat kuitenkin korvaamaton osa historiaamme. Adoptoitavaksi soveltuvia muinaisjäännöksiä ovat vaikkapa linnavuoret, kiviaidat, röykkiöhaudat, pyyntikuopat, muinaiset asuinpaikat, polttokenttäkalmistot ja puolustusvarustukset.

Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä voit tarkistaa, sijaitseeko asuinpaikkasi läheisyydessä muinaisjäännöksiä. Museoille voi myös ehdottaa kohdetta, jolloin sen soveltuvuus adoptointitoimintaan selvitetään.

Adoptoi Monumentti tekstilähde ja lisätietoa: https://adoptoimonumentti.fi/