leijonabanneri
Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit:

Sotilasarvoon: MAJURI
Kalliovalkama Harri Antti Johannes Kangasala
Nieminen Marko Tapio Nokia
Turunen Jukka Tapani Akaa
Tyven Sami Kari Tapio Nokia

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Holappa Markku Johannes Tampere
Kauppila Mikko Antero Parkano
Kurkinen Janne Petteri Kangasala
Lesonen Tuomo Henrikki Tampere
Maijala Panu Petteri Kangasala
Mäkynen Kari Ensio Kangasala
Rantanen Lars Olavi Tampere
Rissanen Mikko Ilmari Orivesi
Tikkala Joni Tapani Valkeakoski

Sotilasarvoon: INSINÖÖRIKAPTEENI
Salminen Riku Petteri Sastamala

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄKAPTEENI
Lahdenranta Antti Olavi Tampere
Lassila Vesa Viljami Tampere
Uusi-Erkkilä Isto Juha Tapio Tampere

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahonen Mika Petri Juhani Nokia
Engström Jukka Valkeakoski
Fager Timo Juhani Tampere
Haikka Antti Valtteri Orivesi
Hakanen Pertti Arvo Konrad Sastamala
Kairtamo Juha Antero Nokia
Kares Tuomas Kalervo Tampere
Kauppila Jani Johannes Kangasala
Kauppinen Jukka Petteri Tampere
Kiema Pasi Kimmo Sakari Orivesi
Koivisto Teemu Petteri Tampere
Kuisma Jussi Samuli Tampere
Kulmala Kalle Valtteri Tampere
Lyytikäinen Teemu Tapio Sastamala
Multanen Jussi Petteri Valkeakoski
Nikunen Lassi Heikki Viljami Tampere
Oksanen Tomi Tatu Tampere
Paarmasalo Lasse Olavi Ylöjärvi
Reivala Markus Tapani Orivesi
Sunela Markus Ilmari Tampere
Teelahti Toimi Teemu Tampere
Uusi-Mikkola Joel Sakari Valkeakoski
Vahteri Joni Henrikki Nokia
Vuola Asser Simo Aleksis Tampere
Välkkynen Pasi Antero Tampere
Waldén Jari-Pekka Juhani Valkeakoski

Sotilasarvoon: INSINÖÖRIYLILUUTNANTTI
Yli-Uotila Harry Johannes Akaa

Sotilasarvoon: TEKNIKKOYLILUUTNANTTI
Kärkkäinen Pasi Antero Nokia

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Aarimo Eino Matti Kalervo Tampere
Ahonen Ilkka Juhani Orivesi
Ala-Maakala Mariikka Hanna Liisa Tampere
Ali-Löytty Simo Sakari Tampere
Björninen Aki Petteri Tampere
Davis Quentin Markus Richard Tampere
Eerikäinen Antti Juhani Hämeenlinna
Gers Eemil Akseli Tampere
Haapanen Jussi Tapio Tuomas Tampere
Hakala Jouni Juhani Lempäälä
Hannelius Tom Harry Johan Pirkkala
Harjuntausta Tero Erkki Olavi Tampere
Inna Ville Antero Sastamala
Jokiniemi Antti Juhani Tampere
Joki-Tokola Juho Nokia
Järvinen Erno Ilari Tampere
Kanniainen Konsta Oskari Ylöjärvi
Karhunen Aku Santeri Helsinki
Kenkkilä Valtteri Tuomo Sakari Tampere
Keskinarkaus Antti Samuli Tampere
Kinnunen Ilari Henrik Tampere
Kiviniemi Lassi Mikael Kangasala
Koponen Matti Sakari Akaa
Koskinen Juuso Kustaa Punkalaidun
Kuoppala Eetu Johannes Tampere
Kuusela Hannu Sakari Tampere
Kuusela Jari Lauri Tapani Sastamala
Lahtinen Teemu Samuel Tampere
Lehtimäki Tuomas Antero Sastamala
Lehtonen Turo Jaakko Henrik
Lintunen Markus Juha-Matti Tampere
Luomahaara Jussi Samuli Ikaalinen
Majuri Pasi Olavi Lempäälä
Manninen Elina Heli Hannele Tampere
Marjamäki Santeri Topias Kimmonpoika Tampere
Mikkola Miia Tellervo Lempäälä
Myllyniemi Joni Petteri Tampere
Mäkinen Jukka Antero Nokia
Mäkinen Lauri Jaakko Tampere
Nykänen Jaakko Johannes Tampere
Nyman Janne Tapani Tampere
Ojala Jussi Tuomas Tampere
Ojala Samuli Johannes Tampere
Pehkonen Pekka Sakari Pälkäne
Peltonen Oona Katariina Ulkomaat
Piittala Petri Ilmari Hämeenkyrö
Pyrhönen Veli-Pekka Tampere
Pyöriä Timo Kai Petteri Pirkkala
Raitanen Joni Antero Tampere
Remes Mikko Antero Tampere
Repo Olli Antero Tampere
Riihelä Jussi Kalevi Tampere
Rintamäki Jussi Petri Hämeenkyrö
Rosendahl Rami Johan Pirkkala
Rotonen Nikke Matias Orivesi
Saari Mikko Johannes Tampere
Salmela Eero Aleksi Akaa
Santala Miika Juhani Tampere
Seppänen Kristian Anttioskari Tampere
Suomi Jyrki Tapio Valkeakoski
Suoniemi Tomi Petteri Kangasala
Taipale Anton Elias Tampere
Tanninen Jonne Ensio Tampere
Tervanen Timo Kalervo Ylöjärvi
Tiainen Lauri Juuso Ilmari Tampere
Toorikka Juha Markus Urjala
Tuomaala Mikko Juhani Nokia
Vaarma Jari Eelis Tapio Tampere
Vanhanen Veera Eija Helena Helsinki
Viljakainen Anni Eveliina Tampere
Virtanen Ari Veli Juhani Tampere
Vuorinen Arttu Tapio Tampere
Vähätiitto Juko Jalmari Tampere
Väliaho Ville Santeri Helsinki
Ylineva Matti Santeri Tampere
Yrjölä Jarkko Albert Akaa

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI
Uurto Ilkka Tapani Tampere
Pirkanmaan Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä:

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Arvonen Juha Pekka Akaa
Karjalainen Heikki Tampere
Paloposki Aarre Antti Gunnar Pirkkala

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Holma Jukka Pekka Sastamala
Kirves-Lassila Sirkku Inkeri Tampere
Laakkonen Juha Henrikki Tampere
Markkinen Jari Pentti Kangasala
Rantanen Sami Juhani Ylöjärvi
Ruotsalainen Martti Petteri Urjala
Taskinen Harri Kalevi Pirkkala

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Hannukainen Jussi Antero Raimonpoika Tampere
Hirsimäki Mika Petri Juhani Tampere
Holopainen Leevi Erkki Mikael Tampere
Jaakonaho Topi Matias Ylöjärvi
Jaaranen Sami Aki Ensio Tampere
Jokela Mia-Leena Merita Akaa
Jokela Ville Johannes Tampere
Jokinen Rauli Rami Sakari Tampere
Jokinen Sari Hannele Juupajoki
Kahrola Esa Einar Emil Tampere
Kirmo Pertti Rafael Tampere
Kujanpää Mikko Olavi Nokia
Kuurimo Timo Juhani Valkeakoski
Mattanen Ahti Joel
Paukkunen Antti Pekka Johannes Tampere
Ristonen Tero Tapio Lempäälä
Ruotoistenmäki Janne Petteri Kangasala
Savinainen Aki Juhani Urjala
Tammisto Reijo Tapio Tampere
Viljanen Jussi Sakari Orivesi

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Ahonen Kalle Olavi Orivesi
Espo Marko Oskari Tampere
Gavrilov Tuukka Johannes Pirkkala
Heinilä Matti Perttu Mikael Kangasala
Heiskala Petri Johannes Kangasala
Hell Martti Juhani Akaa
Hirvonen Petri Jouko Julius Ylöjärvi
Honkanen Ville Kristian Tampere
Huhtanen Veli Jussi Tampere
Jaakonsaari Velipekka Tampere
Järvinen Toni Valtter Tampere
Koistinen Mika Marko Olavi Ruovesi
Koivisto Mikko Janne Juhani Tampere
Koivunen Vesa Johannes Valkeakoski
Koskinen Jarno Markus Tampere
Känkänen Juho Olavi Tampere
Lahtinen Ville Henrik Tampere
Lantto Aku-Petrus Tampere
Lehtomäki Mika Juhani Sastamala
Leimu Kari-Juhani Kangasala
Leiponen Petri Mikko Juhani Tampere
Lindberg Sami Juhani
Lumme Jussi-Pekka Valtteri Tampere
Maasalo Lari Antero Pirkkala
Masawan Ramesh Singh Tampere
Moisala Timo Petri Kangasala
Mustanoja Ville Markku Tapio Valkeakoski
Mäkelä Henri Mikael Ylöjärvi
Mäkiharju Jussi Markus Tampere
Niemonen Sami Mikael Urjala
Nissi Jussi Antti Tapani Tampere
Niura Timo Johannes Sastamala
Nordenswan Hasse-Samuli Tampere
Nykvist Miika Jan Anders Sastamala
Orilahti Esa Tapani Tampere
Paajanen Anna Martta Kaarina Tampere
Paatsjoki Jori Juhani Tampere
Penttilä Harri Johannes Vesilahti
Pouru Eero Johannes Akaa
Pusa Arto Juhani Sastamala
Raittinen Rami Johannes Orivesi
Rauman Mikko Jaakko Tampere
Reentie Laura Leena Karoliina Kangasala
Reinola Topi Jaakko Tampere
Rosendahl Jari Mikael Lempäälä
Ruti Jaakko Pentti Juhani Ylöjärvi
Ruuska Olli Pekka Tampere
Rytkönen Juhani Antero Tampere
Rönni Jussi Ville Petteri Nokia
Saastamoinen Mikko Tapani Tampere
Salonen Markku Ilmari Tampere
Saukko Aki Henri Nokia
Siukkola Ville Eemeli Tampere
Syrjälä Ville Antero Tampere
Takkinen Antti Markus Lempäälä
Tapiolinna Mika Erik Juhani Orivesi
Tikkanen Simo Aleksi Tampere
Tuovinen Kimmo Tapio Lempäälä
Turtiainen Antti Markus Tampere
Vainionpää Mika Tapani Hämeenkyrö
Valli Timo Mikael Parkano
Vepsäläinen Tero Martti Ensio Tampere
Viitala Jaakko Mikael Nokia
Vilko Timo Iiro Sakari Orivesi
Öhman Eetu Tauno Sakari Lempäälä

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahola Joona Matti Jeremia Tampere
Ahonen Janne Mikko Markus Sastamala
Alho Juuso Oskari Akaa
Eskola Sampo Elias Tampere
Evikoski Joni Tuomas Kangasala
Fricke Aaron Tampere
Haahti Teemu Markus Tampere
Heiro Matias Niilo Henrik Tampere
Heiskanen Pasi Juhani Tampere
Helminen Vesa Kaleva Tampere
Helttunen Janne Johannes Tampere
Hämäläinen Samu Antti Tampere
Ilva Henri Johannes Tampere
Ivari Niila Markus Helsinki
Jalamaa Toni Pekka Ylöjärvi
Jehkinen Juuso Johannes Tampere
Järvelä Harri Tapani Pirkkala
Järvinen Janne Kari Robert Tampere
Kaitajärvi Sami Tapio Kangasala
Kallio Matti Juha Pellervo Tampere
Kaukonen Hannu Ari Juhani Akaa
Kesäläinen Jussi Einari Ylöjärvi
Kivelä Heikki Matias Tampere
Koiranen Niilo Aleksanteri Lempäälä
Komi Riku Lennart Juhani Tampere
Kortelainen Ilpo Tapani Tampere
Kukkonen Pasi Ilmari Valkeakoski
Kulmala Matti Sakari Tampere
Käkönen Valtteri Arijoutsi Tampere
Lehtonen Juha-Matti Tampere
Leppäkynnäs Joonas Antero Tampere
Länsmans Joonas Antti Juhani Tampere
Marku Teemu Kalevi Tampere
Mäkitalo Toni Ari Kristian Tampere
Männistö Sami Mikael Valkeakoski
Mäntylä Mika Matias Tampere
Nieminen Juha Tapani Tampere
Nikkinen Jari Tapani Tampere
Niskanen Heikki Tuomas Tampere
Nordback Tatu Vilhelm Tampere
Nyppeli Marko Aleksi Tampere
Ohma Juha Sakari Kangasala
Oikarinen Petri Mikael Tampere
Oino Mika Kristian Sastamala
Ojala Kalle Oskari Tampere
Ovaskainen Markus Valtteri Tampere
Paloniemi Olli Valtteri Tampere
Peltomäki Johanna Seija Orvokki Ylöjärvi
Pietikäinen Mika Petteri Virrat
Pulkkinen Janne Petteri Hämeenkyrö
Puntila Tapani Antero Tampere
Pylvänäinen Tatu Matti Tampere
Pyrhönen Joni Aarne Joonas Tampere
Pöhö Jarno Tapani Tampere
Railo Joni Tapani Tampere
Ranta Teemu Ville Edvard Tampere
Ruokonen Jussi Kalevi Tampere
Saarinen Pauli Pellervo Juupajoki
Saastamoinen Riku Matti Juhani Tampere
Seppälä Pekka Aleksi Tampere
Snirvi Antti Oskari Tampere
Talarmo Ville Juhani Tampere
Timola Kalle Aleksis Tampere
Tukiainen Miska Juho Antero Tampere
Törölä Pekka Kasperi Tampere
Urkko Petri Juhani Pälkäne
Usenius Olli Juhani Tampere
Uusiluoma Mika Lauri Antero Parkano
Valkila Jan Mikael Tampere
Veck Laura Johanna Vesilahti
Villgren Timo Mikael Kangasala
Virtanen Jani Ville Tampere
Wistbacka Aleksi Johan Olof Tampere
Vuorio Sauli Aleksi Tampere

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Anttila Jussi Mikael Tampere
Dahl Timo Sakari Mänttä-Vilppula
Haapasalo Joonas Artturi Tampere
Hakala Janne Petri Juhani Pirkkala
Hallamaa Mikko Elias Kangasala
Heikkilä Matti Sakari Parkano
Hollo Harri Antero Hämeenkyrö
Honkakorpi Toni Petri Tampere
Höysniemi Henri Samuli Ylöjärvi
Jylhä Juha Matias Ylöjärvi
Järvinen Mika Antero Pirkkala
Katila Jukka Esko Tapani Tampere
Kauppila Sami Petteri Valkeakoski
Kuusisto Matti Antero Tampere
Leino Toni Kalevi Pirkkala
Lemmetty Mikko Sakari Tampere
Leppänen Henri Kalevi Kangasala
Mikkola Mika Tapani Sastamala
Männistö Petri Mikael Kangasala
Mönkäre Vili-Sakari Pirkkala
Nieminen Jukka Olavi Lempäälä
Nytorp Sami Pekka Nokia
Paloheimo Ora Petteri Sastamala
Ranta Jukka Kristian Tampere
Reinola Janne Juhani Tampere
Savinen Juha Pekka Virrat
Silander Jere Ville Petteri Tampere
Siniranta Jouni Risto Tapio Kangasala
Tamminen Marko Arvo Kalevi Lempäälä
Tervo Jukka Petri Ylöjärvi
Turunen Lasse Juhani Tampere
Varjoranta Jonne Petteri Nokia
Vesanen Lasse Juhani Ylöjärvi
Virtanen Juha Aki Petteri Tampere
Välimäki Jan Olavi Tampere

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Hänninen Sami Petteri Pirkkala
Härkönen Sami Eino Henrik Urjala
Jokinen Joni Jesse Juhani Valkeakoski
Junnikkala Mika Pekka Tampere
Kaupinsalo Karlo Gregorius Tampere
Kauranen Marko Mikael Valkeakoski
Ketola Ilkka Sakari Kangasala
Laakso Timo Tapio Tampere
Laitinen Tero Antero Akaa
Luukkonen Janne Tapani Orivesi
Niiles Jose Harri Tapani Tampere
Palo Tapani Kalervo Tampere
Passoja Aki Juhani Parkano
Rantala Sami Petteri Hämeenlinna
Reini Juhana Eino Aleksi Mänttä-Vilppula
Saajoranta Tero Johannes Tampere
Seppä Joni Severi Tampere
Tuovinen Maxim Tampere
Virtala Jere Johan Jeremias Akaa

Sotilasarvoon: YLIRAJAJÄÄKÄRI
Ojanen Sami Anselmi Ylöjärvi

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Mäkinen Mika Petteri Tampere
Nevaranta Sami Johannes Tampere
Valtanen Kai Tapio Ylöjärvi

Parhaimmat onnittelut kaikille ylennetyille