Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 06.12.2019

Sotilasarvoon: MAJURI

Hassinen Teemu Samuli Tampere PIRKMALTSTO
Lepistö Kari Timo Olavi Tampere PIRKMALTSTO
Salonen Juha Lauri Alarik Kangasala PIRKMALTSTO
Tikka Jarkko Antero Tampere PIRKMALTSTO

Sotilasarvoon: KAPTEENI

Ingalsuo Timo Juhani Tampere PIRKMALTSTO
Järvinen Joonas Jukka Ylöjärvi PIRKMALTSTO
Karppanen Kimmo Antti Juhani Sastamala PIRKMALTSTO
Kivi Marko Mikael Ruovesi PIRKMALTSTO
Kovalainen Riku Sakari Tampere PIRKMALTSTO
Kukkonen Jouni Asko Ilari Kangasala PIRKMALTSTO
Kuosa Kari Juhani Tampere PIRKMALTSTO
Melkas Tapani Antero Orivesi PIRKMALTSTO
Mikkonen Antti Tapio Ylöjärvi PIRKMALTSTO
Valkama Vesa Kaarlo Olavi Tampere PIRKMALTSTO

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI

Europaeus Timo Juhani Tampere PIRKMALTSTO
Haavikko Lauri Markus Tampere PIRKMALTSTO
Halme Aki Jussi Lempäälä PIRKMALTSTO
Ikola Matti Juhani Lempäälä PIRKMALTSTO
Kaivonen Juha-Antti Tampere PIRKMALTSTO
Kekkonen Ville Lauri Sakari Tampere PIRKMALTSTO
Koivusilta Karri Anton Lempäälä PIRKMALTSTO
Kurki Juha Antero Tampere PIRKMALTSTO
Lahtinen Tero Tapani Tampere PIRKMALTSTO
Leppäsaajo Jouni Tapio Tampere PIRKMALTSTO
Majuri Kari Antero Ylöjärvi PIRKMALTSTO
Nikander Sami Antero Pirkkala PIRKMALTSTO
Paukkeri Rauno Kalevi Tampere PIRKMALTSTO
Salminen Aki Pasi Tapani Lempäälä PIRKMALTSTO
Taivaljärvi Jari Juhani Vesilahti PIRKMALTSTO
Talvio Juha Kasper Sastamala PIRKMALTSTO
Tikkala Mikko Pertti Matias Tampere PIRKMALTSTO
Vidfelt Jan-Olof Elias Sastamala PIRKMALTSTO
Vitikainen Pekka Juhani Ikaalinen PIRKMALTSTO

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI

Aalto Teemu Juhani Lempäälä PIRKMALTSTO
Ahlroth Olli Paavali Tampere PIRKMALTSTO
Forsman Jari Ilmari Kangasala PIRKMALTSTO
Haapala Juho Matias Tampere PIRKMALTSTO
Haara Olli-Pekka Juhani Tampere PIRKMALTSTO
Halonen Arttu Elias Tampere PIRKMALTSTO
Heikkinen Jouko Juhani Lempäälä PIRKMALTSTO
Heinimäki Marko Antero Parkano PIRKMALTSTO
Huhtaniska Ville Ilari Henrikki Tampere PIRKMALTSTO
Huusela Marko Mikael Tampere PIRKMALTSTO
Inkiläinen Olli Pekka Ilmari Tampere PIRKMALTSTO
Jokinen Jere Fabian Tampere PIRKMALTSTO
Juola Mikko Juhani Pirkkala PIRKMALTSTO
Järvinen Jussi Ilmari Nokia PIRKMALTSTO
Kananen Lauri Renne Johannes Tampere PIRKMALTSTO
Keski-Kasari Sami Antero Tampere PIRKMALTSTO
Keski-Petäjä Eero Mikael Tampere PIRKMALTSTO
Kitinoja Joona Julius Tampere PIRKMALTSTO
Korhonen Janne Ilmari Nokia PIRKMALTSTO
Kosonen Jukka Aleksi Tampere PIRKMALTSTO
Kukkola Mikko Tapio Tampere PIRKMALTSTO
Laitila Samuli Erkki Tampere PIRKMALTSTO
Lehtola Eppu Petteri Tampere PIRKMALTSTO
Lounasmaa Ilmo Johannes Tampere PIRKMALTSTO
Lännenpää Miiro Valtteri Tampere PIRKMALTSTO
Mikkonen Teemu Samuli Tampere PIRKMALTSTO
Mäkinen Erkka Joni Kalervo Tampere PIRKMALTSTO
Notkola Johan Ville Mikael Kangasala PIRKMALTSTO
Olli Aleksi Mikael Nokia PIRKMALTSTO
Parviainen Pasi Antero Nokia PIRKMALTSTO
Peltomaa Mikko Petteri Kangasala PIRKMALTSTO
Petäinen Mikko Oskari Kangasala PIRKMALTSTO
Pulliainen Panu Henrik Tampere PIRKMALTSTO
Rajakallio Miika Lauri Hermanni Tampere PIRKMALTSTO
Saksa Ville Aku Sakari Tampere PIRKMALTSTO
Soudunsaari Santeri Matias Tampere PIRKMALTSTO
Suhonen Joonas Kustaa Tampere PIRKMALTSTO
Suomela Lauri Tapani Tampere PIRKMALTSTO
Syvänen Ari Pekka
Tiainen Jukka Sakari Sastamala PIRKMALTSTO
Tommiska Mauri Antero Lempäälä PIRKMALTSTO
Tuominen Sakari Eero Johannes Lempäälä PIRKMALTSTO
Viitasaari Niklas Toni Krister Urjala PIRKMALTSTO
Vuorio Juhana Petteri Hyvinkää PIRKMALTSTO
Hovila Jani Tapani Tampere PIRKMALTSTO
Jormanainen Anniina Maria Tampere PIRKMALTSTO
Karjalainen Ville Benjamin Tampere PIRKMALTSTO
Lindberg Aki Veikko Armas Tampere PIRKMALTSTO

Sotilasarvoon: LÄÄKINTÄLUUTNANTTI

Lähteelä Arto Samuli Tampere PIRKMALTSTO

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat aliupseeriston ja miehistön jäsenet reservissä

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI

Huhtakallio Jussi Pekka Tampere
Höylänen Sami Johannes Juupajoki
Kalenius Ilkka Tapio Nokia

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI

Haanpää Jukka Matti Tampere
Lehtola Juha Eero Petteri Sastamala
Pieniaho Marko Erkki Juhani Tampere
Säippä Antti Juhani Lempäälä
Tammilehto Onnimanni Robert Lempäälä
Törmä Taisto Ensio Parkano

Sotilasarvoon: VÄÄPELI

Ahtola-Lamminen Suvi Kukka-Maaria Kangasala
Haaparanta Mika Juhani Tampere
Kiiski Kimmo Ilmari Pirkkala
Kokko Janne Markus Kangasala
Kovanen Jarmo Kari Tampere
Manninen Timo Juhani Tampere
Savolainen Jarkko Henrik Tampere
Toivonen Teemu-Taavetti Tampere

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI

Aalto Jukka Kristian Tampere
Aaltonen Jori Sakari Lempäälä
Allinniemi Mikko Kalevi Tampere
Edwards Daniel Alexander Tampere
Evikoski Joni Tuomas Tampere
Fricke Aaron Kangasala
Grönlund Sami Paavali Kangasala
Helminen Vesa Kaleva Nokia
Hietala Jouko Ilmari Lempäälä
Jansson Juha Matti Oskari Tampere
Kajanto Riina Anniina Tampere
Karjalainen Erkka Rasmus Tampere
Kilpi Riku Valtteri Nokia
Kiuru Otto Juho Kalevi Tampere
Kiviranta Mika Väinämö Tampere
Kokkinen Ville Petteri Tampere
Korhonen Markku Mika Antero Tampere
Korpela Kari Matti Tampere
Kosonen Ville Olavi Tampere
Kotiranta Juha-Matti Tampere
Kuvaja Jussi Alfred Tampere
Källi Teppo Tuomas Kangasala
Laitinen Kalle Sakari Tampere
Lehto Klaus Edvin Tampere
Lehto Roope Oskari Nokia
Leinonen Jaakko Vesa Ensio Akaa
Leinonen Jani Petteri Ruovesi
Marttala Joel Petteri Tampere
Metsä-Simola Markus Timo Kangasala
Miettinen Lasse Henrik Nokia
Mäenpää Nico Christian Tampere
Mäkinen Lasse-Antti Ilmari Tampere
Mäntylä Ville Valtteri Mänttä-Vilppula
Nieminen Vesa Kalevi Tampere
Paavola Petteri Juhani Tampere
Perttuli Antti Kalevi Tampere
Pöhö Jarno Tapani Tampere
Rinne Ville Petteri Tampere
Ruponen Harri Tapani Sastamala
Ruuska Jarkko Pekka Tampere
Rytkönen Jyri Mikael Tampere
Saarela Tapio Olavi Akaa
Saarelainen Matti Sakari Tampere
Saari Pasi Olavi Valkeakoski
Seppälä Janne Petteri Vesilahti
Siuko Juuso Matias Tampere
Säynäjäkangas Santtu Tapani Ikaalinen
Talli Visa Tampere
Tani Mikko Oskari Tampere
Tiihonen Heikki Eino Tampere
Tomberg Akseli Jooel Tampere
Toveri Petri Mattias Tampere
Uljas Erkki Johannes Tampere
Uotila Tapio Antero Nokia
Venäläinen Ilari Aki Mikael Tampere
Viitala Markku Kalevi Kangasala
Willandt Carl Juhani Wilhelm Ylöjärvi
Viri Jouni Ensio Tampere
Virtanen Jussi Viljami Tampere
Vuorinen Juha Markus Ylöjärvi

Sotilasarvoon: KERSANTTI

Aho Pasi Jaakko Tampere
Ahonen Jukka Ilari Tampere
Alakeskinen Toni Rami Petteri Ylöjärvi
Alanko Lauri Aleksi Tampere
Alvila Ville Tapio
Arpiainen Anssi Aleksanteri Tampere
Avotie Oskari Joel Kangasala
Frilander Ville Valtteri Tampere
Hakala Petri Erik Tampere
Hakanurmi Ville Tapio Sastamala
Harju Jussi Niilo Johannes Valkeakoski
Hartikainen Verne Iikka Ilmari Tampere
Heinonen Miikka Samuli Tampere
Huhtala Niko Kristian Tampere
Hujanen Mikko Juhani Tampere
Jokinen Arttu Eemeli Teijonpoika Nokia
Karttunen Henri Juhani Tampere
Kivilahti Veli Petteri Tampere
Kivirauma Kimmo Kalevi Tampere
Kohonen Jukka Tapani Tampere
Kojo Lassi Jussi Juhanpoika Tampere
Konttinen Reima Anders Aleksanteri Ylöjärvi
Koppinen Tero Eero Tampere
Kriikku Arttu Kauko Johannes Tampere
Kuivanen Juho Oskari Tampere
Kytömäki Joni Petteri Tampere
Lahtinen Oskari Tapani Valkeakoski
Lammi Iita Maria Tampere
Lehtimäki Eki Matias Tampere
Lehtimäki Harri Tapani Sastamala
Lehtomäki Topi Niiles Valtteri Tampere
Leino Toni Kalevi Pirkkala
Levänen Kimmo Lauri Hämeenkyrö
Lintunen Jukka-Pekka Tampere
Mattila Esa Tapio Tampere
Moisio Mikko Eemeli Tampere
Norja Jussi Antti Viljami Tampere
Nurminen Mikko Santeri Tampere
Pakarinen Antti Aleksi Tampere
Parviainen Samuli Mikael Tampere
Pelkonen Mikko Tapio Valkeakoski
Peltoniemi Patrik Alexander Kangasala
Perikanta Toni Kasper Tampere
Pesonen Joni Jevgeni Pirkkala
Pienimaa Aapo Aapeli Tampere
Pietiläinen Tero Tapani Tampere
Pouru Asser Jussi Oskari Akaa
Puska Jere Matias Tampere
Rajala Valtteri Jyrkinpoika Lempäälä
Ramu Joni Kristian Tampere
Ranta-aho Jalmari Johannes Tampere
Saarimäki Daniel Juha Olavi Tampere
Salin Esa Kalervo Tampere
Saukkoriipi Aleksi Markus Sakari Lempäälä
Savolainen Antti Petteri Tampere
Seppälä Jari Mikael Tampere
Sillanpää Antti Jaakko Tampere
Tamminen Joonas Mikael Ylöjärvi
Tiihonen Tuomas Valtteri Tampere
Timonen Lauri Juho Magnus Tampere
Tuominen Lasse Attenpoika Tampere
Tuomioja Miika Petteri Pälkäne
Valtonen Lauri Hermanni Tampere
Viitanen Marko Tapio Orivesi
Virkkunen Valtteri Mikael Tampere
Visuri Antti Petteri Matias Tampere
Ylihärsilä Olli Hermanni Tampere

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI

Hänninen Sami Petteri Pirkkala
Inomaa Ismo Juhani Lempäälä
Kangasoja Jami Harri Tampere
Korkeamäki Janne Antero Tampere
Palo Tapani Kalervo Tampere
Richt Ilkka Olavi Tampere
Virtanen Mikael Henrik Sastamala

Sotilasarvoon: KORPRAALI

Aalto Mikko Tuomas Ruovesi
Aho Timo-Pekka Pälkäne
Alapispa Matti Juhani Pirkkala
Bergström John Erik Christian Pirkkala
Hakamaa Markus Jaakko Nokia
Hakanen Veli Jouko Juhani Tampere
Harajärvi Heikki Tapani Ylöjärvi
Hauki Hannu Anders Alexander Tampere
Hautanen Lauri Antti Kalevi Nokia
Heinonen Jarkko Tapio Akaa
Hellgren Jussi Tapani Kihniö
Helperi Teemu Tapani Anselmi Juupajoki
Hietaniemi Kalle Akseli Tampere
Hiltunen Toni Petteri Tampere
Immonen Janne Markus Tampere
Immonen Jussi Tapani Tampere
Jaunes Tapio Ari Juhani Tampere
Jämsén Aarne Juhani Mänttä-Vilppula
Kaittola Pekka Jaakko Tapio Kangasala
Kangas Juha Tauno Tampere
Karila Mikko Tapio Nokia
Koivula Pekka Eerikki Lempäälä
Kooni Marko Antero Nokia
Koro Heikki Kaarlo Johannes Ylöjärvi
Korpula Mika Asko Tampere
Laaksi Ari Hannu Tapio Mänttä-Vilppula
Laakso Perttu Juhani Tampere
Laurikainen Mikko Tapani Orivesi
Lehtiniemi Ari Juhani Tampere
Lehtonen Jarno Tapani Ylöjärvi
Lepaus Mika Petteri Tampere
Lindell Ossi Valtteri Lempäälä
Liukkonen Jesse Juhani Tampere
Lähdetniemi Jouni Juhani Parkano
Matilainen Sami Sakari Johannes Tampere
Mikkanen Marko Tapio Mänttä-Vilppula
Mononen Sami Petteri Tampere
Mäkinen Ari Tapani Ruovesi
Mäntylä Joni Markus Tampere
Mölsä Topi Joonas Kalevi Tampere
Nahkala Pirkka-Pekka Virrat
Neste Jouni Markus Ruovesi
Nieminen Janne Severi Tampere
Nieminen Markus Olavi Tampere
Nurmi Jukka Tapani Pirkkala
Oivo Matti Sakari Tampere
Paitula Martti Tapani Tampere
Paloposki Visa-Valtteri Topias Kangasala
Parhankangas Simo Pekka Hämeenkyrö
Pieviläinen Antti Mikael Tampere
Prihti Ari Petri Juhani Punkalaidun
Rikkonen Matti Lauri Johannes Ruovesi
Romu Janne Kalevi Juhani Tampere
Röppänen Mika Jorma Aleksi Tampere
Saarijärvi Mika Antero Tampere
Salminen Arttu Matias Mänttä-Vilppula
Sandholm Tomi Joonatan Tampere
Sarin Topias Eino Juhani Nokia
Saukoniemi Petteri Veli Ylöjärvi
Suojanen Joona Pekka Julius Tampere
Taivalsalmi Aaron Sebastian Tampere
Tekokoski Jani Kristian Ylöjärvi
Terho Tommi Aleksi Tampere
Tervo Kalle Juhani Tampere
Tiainen Seppo Tapio Tampere
Tolonen Kari Juhani Ikaalinen
Tuominiemi Tero Kalevi Tampere
Vesala Ilpo Esko Kalevi Mänttä-Vilppula
Wirzenius Niklas Lasse Tampere
Yliaho Petri Mikael Mänttä-Vilppula

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI

Immonen Henry Petteri Tampere
Puomila Paavo Kalevi Paavali Akaa

Pirkan Viesti Onnittelee kaikkia sotilasarvoonsa ylennyksen saaneita!