Puolustusvoimauudistus valmistui vuoden 2014 lopulla. Uudistuksen tavoitteena oli saattaa puolustusvoimien koko, toiminta ja resurssit tasapainoon ja varmistaa, että puolustusvoimat kykenee täyttämään tehtävänsä. Uudistuksen suunnittelu ja toimeenpano kesti kolme vuotta. Vuoden 2015 alusta puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio koostuu Pääesikunnasta ja sen alaisesta viidestä laitoksesta, maa-, meri- ja ilmavoimista sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Maavoimat 2015

Maavoimat vastaa Suomen maa-alueen puolustamisesta. Rauhan aikana tämä merkitsee maapuolustuksen suorituskyvyn suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja käyttöä. Lisäksi Maavoimat antaa virka-apua ja tukee muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa.

Maavoimat koostuu Maavoimien esikunnasta ja kahdeksasta joukko-osastosta:

Jääkäriprikaati

Kaartin jääkärirykmentti

Kainuun prikaati

Karjalan prikaati

Panssariprikaati

Porin prikaati

Utin jääkärirykmentti

Maasotakoulu

Lapin ilmatorjuntarykmentti on liitetty osaksi Jääkäriprikaatia, Viestirykmentti osaksi Panssariprikaatia, Tykistöprikaati osaksi Porin Prikaatia ja Reserviupseerikoulu osaksi Maasotakoulua.

Toimintansa päättävät sotilasläänit, sotilasläänien esikunnat sekä yhdeksän aluetoimistoa.

Joukko-osastoista toimintansa ovat päättäneet Pohjois-Karjalan prikaati, Pioneerirykmentti ja Hämeen rykmentti.

Merivoimat 2015

Merivoimat vastaa merialueemme valvonnasta, sen koskemattomuuden turvaamisesta, alueloukkausten torjunnasta sekä maallemme elintärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suojaamisesta.

Merivoimat koostuu Merivoimien esikunnasta ja neljästä joukko-osastosta:

Rannikkolaivasto

Rannikkoprikaati

Uudenmaan prikaati

Merisotakoulu

Laivastoyksiköiden ja rannikkojoukkojen koulutusta on sijoitettu omiin joukko-osastoihin Upinniemeen, Raaseporiin ja Turkuun.

Meripuolustusalueet sekä Suomenlahden meripuolustusalueeseen kuulunut Kotkan rannikkopataljoona ovat päättäneet toimintansa.

Ilmavoimat 2015

Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista. Ilmatilan loukkaukset estetään tarvittaessa voimakeinoin. Sodan aikana ilmavoimien päätehtävä on hävittäjätorjunta.

Ilmavoimat koostuu Ilmavoimien esikunnasta ja neljästä joukko-osastosta:

Karjalan lennosto

Lapin lennosto

Satakunnan lennosto

Ilmasotakoulu

Hävittäjätoiminta on keskitetty Rovaniemelle ja Siilinjärvelle. Kuljetus-, yhteys- ja koelentotoiminta on keskitetty Pirkkalaan sekä koulutus Tikkakoskelle.

Ilmavoimien tekninen koulu ja Lentosotakoulu ovat päättäneet toimintansa.

Maanpuolustuskorkeakoulu 2015

Maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustusvoimiin kuuluva sotatieteellinen korkeakoulu. Se tuottaa korkeakoulutettua henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle.  Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa upseerien perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä tarjoaa täydennyskoulutusta myös siviilihenkilöstölle puolustusvoimissa.

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus päättää toimintansa ja sen antama opetus ja koulutus siirtyvät osaksi Maanpuolustuskorkeakoulun opetusta.

Sotilassoittokunnat 2015

Sotilassoittokunnat palvelevat koko Suomea. Kuusi uusimuotoista sotilassoittokuntaa on aloittanut toimintansa jo vuoden 2014 alusta.

Kaartin soittokunta Helsingissä

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta Hattulassa

Rakuunasoittokunta

Lappeenrannassa

Lapin sotilassoittokunta Rovaniemellä

Ilmavoimien soittokunta Jyväskylässä

Laivaston soittokunta Turussa