Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen sotilastaitokilpailu, Tolokun jotos, järjestettiin Siilinjärvellä 22.-24.9.2023. Pirkanmaan partiot menestyivät kilpailuissa erinomaisesti. Reserviläissarjassa Pirkanmaalle tuli sijat 1 ja 3. Sotilassarjassa TaKoRU 1. partio sijoittui toiseksi. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 24 partiota, joiden vahvuus oli 3–4 henkilöä kahdessa sarjassa. Reserviläissarjassa miteltiin monipuolisten, pääosin sotilaallisten tehtävärastien parissa marssimatkan ollessa noin 30 km. Sotilassarjassa oli em. lisäksi enemmän osallistujien kenttäkelpoisuutta testaavia rasteja poteronkaivuusta vesistöylityksiin, pidempi kokonaismarssimatka ja lyhyemmät lepoajat.

Tolkun jotoksen tulokset löydät tästä

Kuva reserviläisarjan voittaneesta partiosta. Kuvassa vasemmalta Sampo Peltola,
Teemu Rautiainen, Mikko Ritakallio (partion johtaja) ja Antti Kirjavainen.