Tasavallan presidentti on ylentänyt Pirkanmaalla seuraavat reservin upseerit 06.12.2016

Sotilasarvoon: MAJURI
Lahdenperä Pekka Tapio Sastamala
Mansikkaoja Raimo Antero Kangasala
Ruokonen Mikko Kalervo Valkeakoski
Welling Erkki-Jussi Henrikki Valkeakoski

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Huttunen Kare Kivi Johannes Tampere
Karjalainen Jussi Sakari Tampere
Koivuniemi Tami Jarkko Tampere
Skurnik Veikko-Antero Sastamala
Valkeejärvi Tommi Kalevi Tampere

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahola Jaakko Valfrid Pälkäne
Ahoniemi Kalle Vihtori Tampere
Hakanen Jarno Oskari Tampere
Hiitti Antti Ville Juhani Tampere
Koivunen Juuso Juhani Ylöjärvi
Lahti Timo Johannes Tampere
Leppänen Sami Markus Tampere
Mielonen Mano Sakari Kristian Tampere
Männistö Timo Ville Aleksi Pirkkala
Niinikoski Pasi Juhani Nokia
Oksanen Lauri Antti Johannes Tampere
Pokela Ismo Jarno Tampere
Räisänen Mikko Petteri Tampere
Soikkeli Mikko Juhani Kangasala
Sorrela Mikko Antero Tampere
Tulenheimo Risto-Matti Aleksi Tampere
Tuomola Pauli Kristian Nokia

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Ahomies Marko Ville Juhani Tampere
Alatalo Roni Mikael Tampere
Arpiainen Antti Olavi Kangasala
Haakana Tommi Kalevi Lempäälä
Hanhilahti Veetrikki Emmanuel Tampere
Heinämäki Marko Antero Kangasala
Hurri Petri Tuomo Sakari Tampere
Jämsén Eetu Valtteri Tampere
Järvenpää Jussi Timo Kalevi Kangasala
Karaila Mika Ilkka Juhani Tampere
Karppanen Markus Juhana Tampere
Klemetti Markus Henrik Tampere
Koivisto Antti Juhani Tampere
Kokkola Lauri Veli Juhani Pälkäne
Korhonen Juha Ville Matti Tampere
Koskinen Jukka Tapani Tampere
Kuivanen Mika Kristian Tampere
Laine Jouni Markus Ylöjärvi
Lammi Kari Tapio Johannes Lempäälä
Lehto Sami Juhani Tampere
Leimu Minna Johanna Sastamala
Leppäkoski Miro Johannes Tampere
Mörsky Heikki Juhani Tampere
Niemiaho Janne Esko Olavi Tampere
Nieminen Jaakko Mikael Tampere
Niinimäki Jukka Tapio Tampere
Nurisalo Petteri Pirkkala
Paananen Tomi Tarmo Olavi Tampere
Paju Harri Tauno Petteri Tampere
Pylkkönen Samuli Antti Mikael Tampere
Pälli Juha-Pekka Olavi Tampere
Rönni Eero Johannes Tampere
Saari Jesse Samuli Tampere
Seppä Petri Mikael Tampere
Sikala Touko Elias Orivesi
Siukola Ville Johannes Ylöjärvi
Smolander Jali Ilmari Ikaalinen
Turunen Sampo Valtteri Tampere
Valkama Joni Antero Tampere
Valtanen Henri Vesa Petteri Tampere
Verho Mikko Samuli Lempäälä
Vesa Ilkka Antero Tampere
Vuori Antti Ilmari Vaasa
Hakasalo Heini Maria Tampere

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä 06.12.2016

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Isokivijärvi Kalevi Tapani Ylöjärvi
Setälä Pasi Juhani Akaa

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Ahola Aki Antero Tampere
Halme Esa Jukka Tampere
Helminen Jussi Antero Ylöjärvi
Saarinen Joni Tapio Ylöjärvi
Woivalin Ari-Juhani Kangasala

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Koivula Hannu Tapio Nokia

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Isomäki Mika Anshelm Tampere
Joutsimäki Markus Juhana Ylöjärvi
Kuoppu Ville Matti Kangasala
Kytölä Janne Tapani Pirkkala
Lammi Tuomas Mikael Tampere
Lehtinen Janne Martti Olavi Nokia
Merisalo Jukka Heikki Ylöjärvi
Mähönen Tommi Antero Tampere
Palo-oja Pekka Juhani Nokia
Pekkala Kristiina Maria Tampere
Rautio Kimmo Olavi Tampere
Rimpiläinen Tuomas Aleksi Tampere
Roivainen Timo Ilkka Tampere
Sippola Timo-Pekka Ylöjärvi
Siuko Pasi Olavi Sastamala
Terämä Miia Ritva Helena Pirkkala
Tienvieri Henri Mikael Tampere
Toivonen Jaakko Juhani Tampere
Tuominen Kari Tapani Nokia

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Anttonen Sami Petteri Ikaalinen
Aro Timo Johannes Tampere
Aromaa Eero-Mikael Tampere
Avellan Jenny Kirsti-Kaarina Tampere
Heikkilä Eetu Aleksi Tampere
Heikkilä Matti Olavi Ylöjärvi
Henriksson Harri Tapio Kangasala
Hämäläinen Jarkko Samuel Tampere
Kallioniemi Kalle Tapani Ylöjärvi
Kankaanpää Satu Maria Susanna Ulkomaat
Karhapää Aki Nestori Lempäälä
Karvinen Janne Petteri Tampere
Keinonen Juha Petteri Johannes Tampere
Ketonen Jouni Kristian Pirkkala
Kinnarinen Matti Ilmari Tampere
Koli Timo Antero Tampere
Korhonen Joni Tapani Tampere
Korpi Henry Juhana Tampere
Kuirinlahti Jarmo Ensio Parkano
Kuusela Tomi Tuomas Nokia
Lehojärvi Sami Pekka Lempäälä
Lehtonen Joonas Samuli Tampere
Liimatainen Tommi Tapani Nokia
Luukko Anton Aleksi Vaasa
Maksimainen Anne Maarit Kangasala
Mauranen Marko-Petri Juhani Tampere
Männistö Asko Aulis Juhani Lempäälä
Männistö Erkki Frans Johannes Tampere
Naukkarinen Jarno Tampere
Nieminen Jarkko Petteri Orivesi
Oikarinen Janne Juhani Tampere
Ojala Timo Juhani Tampere
Palonen Tero Arvo Olavi Nokia
Pammo Henrik Anton Valkeakoski
Perttula Jouni Tapio Samuel Sastamala
Riekki Mila Maaria Lempäälä
Rouvali Mikko Ari Kalevi Valkeakoski
Saarinen Antti Juhani Punkalaidun
Sinisalo Joona Matias Tampere
Teno Tuomo Johannes Ylöjärvi
Tikkunen Tero Kimmo Tampere
Toppari Jesse Joonas Tampere
Tulonen Pasi Antero Tampere
Uusitalo Joni Tapani Matias Orivesi
Valve Mikko Sakari Tampere
Vierula Anttiveikko Oskari Ylöjärvi
Viitanen Jani Juhani Tampere
Virtanen Timo Tapani Kangasala
Viskari Niko Johannes Tampere
Ylirönni Henry Ensio Tampere
Ahlbäck Kaj Olav Tampere

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahlsten Arto Eemeli Tampere
Ahoranta Krista Katariina Lempäälä
Ala-Korpula Jouko Olavi Tampere
Arvonen Tero Markus Mikael Tampere
Berger Juuso Joachim Kristian Nokia
Eromäki Hannu Tapani Tampere
Faily Ali Tampere
Haaparanta Aki Mikko Samuli Tampere
Hautala Tim Henrik Tampere
Heikkilä Paavo Juhani Tampere
Helin Juha Eerik Ylöjärvi
Hämäläinen Ari Marko Lempäälä
Hämäläinen Osku Niko Tampere
Jokinen Tapio Johannes Tampere
Juntunen Raimo Henrik Ylöjärvi
Juusela Juha Olavi Nokia
Jyvälä Toni Markus Mikael Tampere
Jämiä Kim Kristian Vesilahti
Järvinen Harri Efraim Hämeenkyrö
Kamppi Samuli Heikki Olavi Tampere
Katavisto Sauli Antero Kangasala
Kauppi Aarno Tapani Sastamala
Kemi Antti Juhani Akaa
Keskinen Antti Gabriel Johannes Tampere
Kirmonen Miika Aleksei Tampere
Kivilahti Riku Viljami Tampere
Koivunen Aleksi Juhani Tampere
Kokko Jesse Jouninpoika Kangasala
Koppanen Ville Juhani Lempäälä
Koskela Jone Petteri Sastamala
Kumpuniemi Kimmo Peetu Antero Tampere
Kutila Aku Severi Tampere
Kärki Teemu Tapio Akaa
Lehtimäki Jani Kristian Tampere
Liukko Jari Juhani Nokia
Martikainen Antti Juhani Tampere
Muikku Tuomas Jari Juhani Tampere
Mäkinen Tommi Antero Tampere
Mäkynen Olli Jaakko Lempäälä
Neuvonen Joonas Antero Tampere
Niemi Olli Matti Pirkkala
Niskanen Lauri Eerik Ilari Tampere
Nummela Teppo Anton Pälkäne
Nurminen Joonas Matti Santeri Sastamala
Nurmivuori Mikael Erkki Samuel Tampere
Ojala Olli-Pekka Juhani Tampere
Oravasaari Ari Matias Tampere
Paavola Mikko Juhani Tampere
Pajunen Matti Juhani Nokia
Pakarinen Tuomo Veikko Samuli Tampere
Parviainen Jussi Tapani Kangasala
Peltola Lassi Matias Tampere
Peltonen Arttu Iikka Valkeakoski
Peltonen Toni Kristian Tampere
Perkiö Matias Sakari Tampere
Päivärinta Sauli Ilari Tampere
Raiskio Milo Benjamin Hämeenkyrö
Rajala Sami-Petteri Tampere
Rasmussen Joni Wilhelm Tampere
Retkin Janne Oskari Tampere
Ronko Teemu Veikko Johannes Mänttä-Vilppula
Rutanen Kalle Matias Tampere
Said Sherin Tampere
Saksala Mika Tapani Pälkäne
Saukkonen Arto-Pekka Ilmari Tampere
Seppälä Kimmo Juhani Valkeakoski
Silfver Jari Juhani Tampere
Tervonen Jussi Eemeli Tampere
Tuominen Miikka Sakari Tampere
Tynkkynen Jukka-Pekka Tampere
Törmä Lauri Petteri Ulkomaat
Vaittinen Antti Sakari Tampere
Valkonen Sami Petteri Tampere
Valtonen Jussi Ahti Tapio Tampere
Vuorenpää Petri Paavali Tampere
Välimäki Lasse Tapani Sastamala
Äijälä Pekka Mikael Tampere
Äänismaa Asko Henri Juhani Tampere
Alasaukko-oja Jaakko Tuomas Tampere
Niskanen Antti Yrjö Mikael Tampere

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Aaltonen Mikko Henrik Tampere
Ciani Lauri Antonio Tampere
Ekmark Janne Kristian Hämeenkyrö
Haataja Tero Matti Janne Nokia
Hakamaa Antti Tapani Urjala
Hassinen Jari Samuli Tampere
Heikkilä Hannu Erkki Johannes Lempäälä
Humalamäki Jussi Aleksanteri Kangasala
Joensuu Jaakko Martti Mikael Tampere
Järvinen Jussi Henrik Lempäälä
Kaivanto Rami Sakari Pirkkala
Kivelä Jonna Jessika Katriina Tampere
Korhonen Markku Olavi Tampere
Lahtinen Mika Olavi Tampere
Myyrä Olli Petteri Valkeakoski
Niemi Ville Olavi Tampere
Nupponen Olli Valtteri Tampere
Olán Sami Henrikki Ylöjärvi
Penttilä Antti-Jussi Pälkäne
Penttilä Esa-Pekka Pellervo Pälkäne
Pesonen Miikka Petteri Tampere
Piilola Tero Mikael Kangasala
Rask Susanna Anneli Nokia
Reinhardt Hans Peter Nokia
Riihimäki Tommi Pekka Eerikki Tampere
Saarela Mika Ilmari Sastamala
Savilaakso Tero Tapani Tampere
Suppula Miikka Sakari Nokia
Tanskanen Mikko Antti Tampere
Vehkalahti Markus Olavi Sastamala
Vuontisvaara Matias Ylöjärvi

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Aksela Mikko Johannes Lappeenranta
Färlin Marko Olavi Tampere
Hakkio Marko Ari Juhani Orivesi
Halonen Samu Eljas Antero Urjala
Hammo Veli-Pekka Tampere
Hopearuoho Jan Joakim Lempäälä
Hotti Miikka Johannes Tampere
Hyytiäinen Mikko Tapio Tampere
Isoaho Joni Kalle Mikael Tampere
Joki Henri Matias Hämeenlinna
Juvonen Anssi Ilari Ruovesi
Kankila Lasse Kalervo Pälkäne
Koivikko Jani Petteri Tampere
Koskinen Tuomas Jouni Johannes Tampere
Liimatainen Simo Uolevi Tampere
Lähteenmäki Juho Ville Samuli Tampere
Mettälä Ville Kristian Ikaalinen
Mikkilä Janne Aleksi Tapani Ruovesi
Märkjärvi Ilpo Tarmo Tapio Lempäälä
Nummi Jali Ville Mikael Tampere
Penttilä Sampo Johannes Lempäälä
Perälampi Timo Veli Lempäälä
Pesonen Juho Pekka Tampere
Pietikäinen Otto Valtteri Tampere
Rekola Sami Kalle Kalevi Pirkkala
Repo Markus Kristian Nokia
Ruutana Vesa Kalevi Sastamala
Röntynen Antti Emil Tampere
Toivonen Juha Markus Ylöjärvi
Veijalainen Lauri Kristian Tampere
Vierre Vesa Mikael Sastamala
Änkö Juha Matias Ikaalinen