Elina PaukkunenTänä päivänä puhutaan paljon eri ikäryhmien osallisuudesta. Osallisuus on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin: matalan osallisuuden kokemuksen on todettu liittyvän muun muassa vakavaan psyykkiseen kuormittuneisuuteen, yksinäisyyteen ja huonoksi koettuun työkykyyn. Kokemus osallisuudesta lisää hyvinvointia, turvallisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää.

Osallisuus ja erilaiset osallisuutta lisäävät toimet voidaan sosiaali-, käyttäytymis- ja terveystieteelliseen tutkimukseen perustuen jaotella kolmeen osa-alueeseen:

Osallisuus omassa elämässä
Mahdollisuus elää omannäköistä elämää; mahdollisuus määritellä, mihin toimintaan tai palveluun osallistuu

Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa
Mahdollisuus kuulua itselle tärkeisiin ryhmiin ja yhteisöihin sekä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin; mahdollisuus saada tukea vaikuttamiseen

Osallisuus yhteisestä hyvästä
Mahdollisuus yhdessä tekemiseen; mahdollisuus päästä nauttimaan yhteisestä hyvästä ja osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja jakamiseen. Yhteinen hyvä on toimintaa ja arvoja, josta seuraa arvostusta, kiitosta ja yhteyksiä muihin ihmisiin.

Maanpuolustusnaisten Liiton arvot on kiteytetty seuraavasti: isänmaan rakkaus – yhdessä ilolla – osaava toimija. Osallisuuta parhaimmillaan. Me toiminnassa mukana olevat tiedämme, että toimintamme kohdistuu kaikkiin edellä kerrottuihin kolmeen osa-alueeseen hyvin vankasti. Toimintamme on omannäköistä, itselle tärkeä yhteisö, yhteinen hyvä on toimintaa ja arvoja.

Kun katsoo aikaa taaksepäin pari vuotta, emme tuolloin aavistaneet mitä on edessä. Kuinka yhtäkkiä elämme poikkeusolojen keskellä arkipäiväämme. Maanpuolustusnaisten Liitto edistää turvallisuus- ja varautumistaitojen koulutusta ja kannustaa naisia kouluttautumaan arjen häiriötilanteisiin ja poikkeusolojen tehtäviin. Itse huomasin vuosien saatossa käymieni koulutusten myötä olevani erittäin muutoskykyinen.

Resilientti eli muutoskykyinen yksilö on positiivinen, fokusoitunut, joustava, organisoitunut sekä kykenevä riskinottoon. Resilientit yksilöt mukautuvat nopeammin muutoksiin ja suuntaavat energiaa tehokkaasti tavoitteen mukaiseen tekemiseen. Resilienssiominaisuuksia kehittämällä saadaan käyttämätön potentiaali käyttöön. Mitä vahvemmat muutosmuskelit, sitä paremmat edellytykset on onnistua arjen haasteista muutosten keskellä.

Pirkanmaan naiset ovat maanpuolustustyössään innostuneita ja muutoskykyisiä. Otamme mielellämme erilaisia haasteita vastaan ja pyrimme ottamaan kaiken potentiaalin käyttöön. Ensi vuoden keväänä olemme valmiit ottamaan haasteen vastaan järjestämällä liittomme ensimmäiset liittopäivät. Jos liittopäivät toteutuvat, toivotamme kaikki naisten maanpuolustustyössä mukana olevat tervetulleeksi Tampereelle. Ensi vuosi on myös piirimme juhlavuosi – piirimme täyttää 60 vuotta. Juhlavuotta vietämme niin sanotusti työn merkeissä monin eri tapahtumin.

Elina Paukkunen
puheenjohtaja
Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkanmaan Piiri ry

Kuva: Sirkka Ojala