Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku

Kansallista veteraanipäivää vietettiin maanantaina 27.4.2015. Nyt järjestettävä Kansallinen veteraanipäivä on järjestyksessä 29. valtakunnallinen tilaisuus. Tänä vuonna vietettävän veteraanipäivän tunnuksena on: Tämä maa ei koskaan sortua saa – eläköön Suomi!

Kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2015 tulee kuluneeksi 70 vuotta Lapin sodan päättymisestä. Tämän johdosta Reserviläisliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto ja Sotainvalidien Veljesliitto järjestivät 27.4.2015 yhteisen seppeleenlaskun, jossa pyritään laskemaan seppele mahdollisimman monelle Suomen yli 600 sankarihaudasta.

Ylöjärvellä Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlasku toimitettiin perinteiseen tapaan. Päävastuun järjestelyistä kantoi Ylöjärven Reservinaliupseerit. Tilaisuudessa oli sotaveteraanien, puolustusvoimien, kaupungin ja seurakunnan edustus. Reserviläisiä eri tehtävissä oli kymmenen henkilöä. Seppeleenlaskun lisäksi ohjelmassa oli evl Pertti Yrjölän puhe, kirkkokuoron musiikkiesitys sekä kirkkoherra Kimmo Reinikaisen pitämä loppurukous.

liput saapuvat

Liput saapuvat seppeleenlaskutilaisuuteen Ylöjärven hautausmaalle.

kunniavartio

Kunniavartiossa olivat Petri Borg ja Juuso Koivunen

Seppeleen laskijoina toimivat  sotaveteraani myös Lapinsodasta Aarre Palin Sotaveteraani Ilmari Halinen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta esikuntapäällikkö everstiluutnantti Pertti Yrjölä

Seppeleenlaskijoina toimivat sotaveteraani  Aarre Palin,
sotaveteraani Ilmari Halinen sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen
esikuntapäällikkö everstiluutnantti Pertti Yrjölä.

puhuja

Tilaisuudessa puheen pitänyt evl Pertti Yrjölä luki myös puolustusvoimien ylipäällikön päiväkäskyn 27.4.2015.

seppele

Sankarivainajille kunniaa tehden.

Tapahtumat

PMT ry:lle valittiin uusi puheenjohtaja

Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry:n vuosikokous järjestettiin sunnuntaina 26. huhtikuuta 2015 Reservijärjestöjen kokoussali Marskissa, Tampereella. Paikalle saapui 24 yhdityksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa edellisen toimintavuoden vuosi- ja tilikertomukset  sekä kuluvan vuoden talous- ja toimintasuunnitelma. Vuoden 2015 suurin tapahtuma on yhdistyksen 50-vuotisjuhlan järjestäminen 29. marraskuuta. Yhdistys  tukee Pirkanmaan Reserviupseeri- ja Reserviläispiiriä sekä kustantaa myös viisi kertaa vuodessa ilmestyvän Pirkan Viesti-lehden.

Kokouksesssa yhdistykselle valittiin myös uusi puheenjohtaja, koska yhdistyksen puheenjohtajana neljä vuotta toiminut majuri res Jari Lindell ei enää asettunut  ehdolle puheejohtajaksi.  Kokouksessa puheenjohtajaksi ehdotettiin kahta henkilöä: yliuutnantti res Hannu Jokista sekä ylivääpeli res Veijo Niemeä. Äänestyksen jälkeen yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yliluutnantti res Hannu Jokinen. Jokinen on toiminut Tuen hallinnossa jo kymmenen vuotta ja hän on ollut myös Pirkanmaan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana. 49-vuotias Hannu Jokinen on Molok Oy:n toimitusjohtaja ja hän tuntee hyvin yritysmaailman.

IMG_1174_Veb

Majuri res Jari Lindell avasi kokouksen. Lindell luopui puheenjohtajan tehtävästään. Hän ehti toimia PMT ry:n hallinnossa yhtäjaksoisesti kaikkiaan 15 vuotta.

Tuen hallitukseen valittiin uusina jäseninä Jussi Aro ja Arto Teittinen. Hallitukseen kuuluu yhteensä 12 jäsentä sekä lisäksi piirien puheenjohtajat ja yhdistyksen puheenjohtaja. Jari Lindell kiitti kaikkia saamastaan tuesta kuluneina puheenjohtajavuosinaan ja totesi, että Tuella on mahtava porukka, jonka kanssa on ollut mukava tehdä töitä.

IMG_1177k_Veb

Kokouksen puheenjohtajana toimi Reserviläispiirin puheenjohtaja, vääpeli res  Juha Moijanen ja sihteerinä yhdistyksen hallituksen sihteeri Piritta Laurila.

IMG_1200k_veb

Eve Jokinen, Hannu Komppa ja Timo Keskinen odottelevat äänestyslippujensa keräämistä.

IMG_1201k_veb

Tuen hallituksen jäsen ja tuotevastaava Mariitta Hurme äänestysvuorossa. TAMRU:n  puheenjohtaja Mikko Hörkkö toimi toisena pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskijana.

IMG_1210_veb

Taina Heimonen kertoi uuden puheenjohtajan nimen kokousväelle.

hannu_j

Tuen uusi puheenjohtaja yliluutnantti res Hannu Jokinen ei päässyt kokoukseen työmatkan vuoksi. Kuva on Hämeen Hölkästä vuodelta 2014 jolloin Hannu toimi hölkän vastuullisissa järjestelytehtävissä. Kuva: Raimo Ojala.

IMG_1186_Veb

Kokoukseen osallistui kaikkiaan 24 yhdistyksen jäsentä.

Teksti ja kuvat: Sirkka Ojala

 

 

 

Tapahtumat