Reserviläistarinoita – blogi

000m000c

Syyskokousten aikaan 16.10.2014 – Raimo Ojala

Syksy on vilkasta aikaa, ainakin niille jotka toimivat monissa yhdistyksissä ja järjestöissä. Nopeasti hakien löysin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yhdistysrekisteristä yli 250 pirkanmaalaista vapaaehtoista maanpuolustustyötä tavalla tai toisella tekevää yhdistystä. Saattaa olla joukossa vähemmän aktiivisiakin yhdistyksiä, mutta joka tapauksessa merkittävä määrä. Tiedossa on myös että samoja ihmisiä kuuluu näistä useisiin sekä yleensä muihinkin yhdistyksiin.
Monet yhdistyksien jäsenet eivät varsinkaan syyskokouksiin halua osallistua, koska yhdistykset tekevät henkilövalintoja seuraavan vuoden toimihenkilöistä. Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Yhdistyslain mukaisesti yhdistyksellä on oltava hallitus ja puheenjohtaja sekä toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Pitää siis löytää vastuunkantajia, tavalla tai toisella motivoituneita yhteisiä asioita hoitavia henkilöitä.
Vaikka yhdistyksen yleiset kokoukset ovatkin sääntöjen määräämällä tavalla eteneviä, ovat ne silti samalla tutustumis- ja tapaamispaikkoja mahdollistaen uusien tuttavuuksien syntymistä todellisessa elävässä elämässä.

000m000c