Reserviläistoimintaa esiteltiin Rekrytorilla

Tampereen Messukeskuksessa järjestettiin 15.2.2017 Rekrytori, Suomen suurin rekrytointi- ja koulutustapahtuma. Pirkanmaan Reserviläispiiri ja Reserviupseeripiiri olivat mukana esittelemässä toimintaansa. Mukana oli myös Vapepan ja MPK:n toiminnan esittelyä. Tapahtumassa kävijöitä arvioitiin olleen noin 20 000.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi tapahtuman ja vieraili muun muassa reserviläisten osastolla. Mukana oli myös rouva Jenni Haukio.

MPK:n toimijat esittelemässä maastotoimintaa Tampereen Messukeskuksen pihassa.

Jussi Mäkitalo opastamassa ja esittelemässä Eko-aseammuntaa.

Terhi Hakola kertoi Reserviläistoiminnasta ja Pirkan Viesti ja Reserviläinen -lehdistä.

Puheenjohtaja Juha Moijanen esittelemässä Pirkanmaan Reserviläispiirin toimintaa Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

Kuvat Raimo Ojala

Tapahtumat

Itsenäisyyspäivän ylennykset Pirkanmaalla

Tasavallan presidentti on ylentänyt Pirkanmaalla seuraavat reservin upseerit 06.12.2016

Sotilasarvoon: MAJURI
Lahdenperä Pekka Tapio Sastamala
Mansikkaoja Raimo Antero Kangasala
Ruokonen Mikko Kalervo Valkeakoski
Welling Erkki-Jussi Henrikki Valkeakoski

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Huttunen Kare Kivi Johannes Tampere
Karjalainen Jussi Sakari Tampere
Koivuniemi Tami Jarkko Tampere
Skurnik Veikko-Antero Sastamala
Valkeejärvi Tommi Kalevi Tampere

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Ahola Jaakko Valfrid Pälkäne
Ahoniemi Kalle Vihtori Tampere
Hakanen Jarno Oskari Tampere
Hiitti Antti Ville Juhani Tampere
Koivunen Juuso Juhani Ylöjärvi
Lahti Timo Johannes Tampere
Leppänen Sami Markus Tampere
Mielonen Mano Sakari Kristian Tampere
Männistö Timo Ville Aleksi Pirkkala
Niinikoski Pasi Juhani Nokia
Oksanen Lauri Antti Johannes Tampere
Pokela Ismo Jarno Tampere
Räisänen Mikko Petteri Tampere
Soikkeli Mikko Juhani Kangasala
Sorrela Mikko Antero Tampere
Tulenheimo Risto-Matti Aleksi Tampere
Tuomola Pauli Kristian Nokia

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Ahomies Marko Ville Juhani Tampere
Alatalo Roni Mikael Tampere
Arpiainen Antti Olavi Kangasala
Haakana Tommi Kalevi Lempäälä
Hanhilahti Veetrikki Emmanuel Tampere
Heinämäki Marko Antero Kangasala
Hurri Petri Tuomo Sakari Tampere
Jämsén Eetu Valtteri Tampere
Järvenpää Jussi Timo Kalevi Kangasala
Karaila Mika Ilkka Juhani Tampere
Karppanen Markus Juhana Tampere
Klemetti Markus Henrik Tampere
Koivisto Antti Juhani Tampere
Kokkola Lauri Veli Juhani Pälkäne
Korhonen Juha Ville Matti Tampere
Koskinen Jukka Tapani Tampere
Kuivanen Mika Kristian Tampere
Laine Jouni Markus Ylöjärvi
Lammi Kari Tapio Johannes Lempäälä
Lehto Sami Juhani Tampere
Leimu Minna Johanna Sastamala
Leppäkoski Miro Johannes Tampere
Mörsky Heikki Juhani Tampere
Niemiaho Janne Esko Olavi Tampere
Nieminen Jaakko Mikael Tampere
Niinimäki Jukka Tapio Tampere
Nurisalo Petteri Pirkkala
Paananen Tomi Tarmo Olavi Tampere
Paju Harri Tauno Petteri Tampere
Pylkkönen Samuli Antti Mikael Tampere
Pälli Juha-Pekka Olavi Tampere
Rönni Eero Johannes Tampere
Saari Jesse Samuli Tampere
Seppä Petri Mikael Tampere
Sikala Touko Elias Orivesi
Siukola Ville Johannes Ylöjärvi
Smolander Jali Ilmari Ikaalinen
Turunen Sampo Valtteri Tampere
Valkama Joni Antero Tampere
Valtanen Henri Vesa Petteri Tampere
Verho Mikko Samuli Lempäälä
Vesa Ilkka Antero Tampere
Vuori Antti Ilmari Vaasa
Hakasalo Heini Maria Tampere

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat henkilöt reservissä 06.12.2016

Sotilasarvoon: SOTILASMESTARI
Isokivijärvi Kalevi Tapani Ylöjärvi
Setälä Pasi Juhani Akaa

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Ahola Aki Antero Tampere
Halme Esa Jukka Tampere
Helminen Jussi Antero Ylöjärvi
Saarinen Joni Tapio Ylöjärvi
Woivalin Ari-Juhani Kangasala

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Koivula Hannu Tapio Nokia

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Isomäki Mika Anshelm Tampere
Joutsimäki Markus Juhana Ylöjärvi
Kuoppu Ville Matti Kangasala
Kytölä Janne Tapani Pirkkala
Lammi Tuomas Mikael Tampere
Lehtinen Janne Martti Olavi Nokia
Merisalo Jukka Heikki Ylöjärvi
Mähönen Tommi Antero Tampere
Palo-oja Pekka Juhani Nokia
Pekkala Kristiina Maria Tampere
Rautio Kimmo Olavi Tampere
Rimpiläinen Tuomas Aleksi Tampere
Roivainen Timo Ilkka Tampere
Sippola Timo-Pekka Ylöjärvi
Siuko Pasi Olavi Sastamala
Terämä Miia Ritva Helena Pirkkala
Tienvieri Henri Mikael Tampere
Toivonen Jaakko Juhani Tampere
Tuominen Kari Tapani Nokia

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Anttonen Sami Petteri Ikaalinen
Aro Timo Johannes Tampere
Aromaa Eero-Mikael Tampere
Avellan Jenny Kirsti-Kaarina Tampere
Heikkilä Eetu Aleksi Tampere
Heikkilä Matti Olavi Ylöjärvi
Henriksson Harri Tapio Kangasala
Hämäläinen Jarkko Samuel Tampere
Kallioniemi Kalle Tapani Ylöjärvi
Kankaanpää Satu Maria Susanna Ulkomaat
Karhapää Aki Nestori Lempäälä
Karvinen Janne Petteri Tampere
Keinonen Juha Petteri Johannes Tampere
Ketonen Jouni Kristian Pirkkala
Kinnarinen Matti Ilmari Tampere
Koli Timo Antero Tampere
Korhonen Joni Tapani Tampere
Korpi Henry Juhana Tampere
Kuirinlahti Jarmo Ensio Parkano
Kuusela Tomi Tuomas Nokia
Lehojärvi Sami Pekka Lempäälä
Lehtonen Joonas Samuli Tampere
Liimatainen Tommi Tapani Nokia
Luukko Anton Aleksi Vaasa
Maksimainen Anne Maarit Kangasala
Mauranen Marko-Petri Juhani Tampere
Männistö Asko Aulis Juhani Lempäälä
Männistö Erkki Frans Johannes Tampere
Naukkarinen Jarno Tampere
Nieminen Jarkko Petteri Orivesi
Oikarinen Janne Juhani Tampere
Ojala Timo Juhani Tampere
Palonen Tero Arvo Olavi Nokia
Pammo Henrik Anton Valkeakoski
Perttula Jouni Tapio Samuel Sastamala
Riekki Mila Maaria Lempäälä
Rouvali Mikko Ari Kalevi Valkeakoski
Saarinen Antti Juhani Punkalaidun
Sinisalo Joona Matias Tampere
Teno Tuomo Johannes Ylöjärvi
Tikkunen Tero Kimmo Tampere
Toppari Jesse Joonas Tampere
Tulonen Pasi Antero Tampere
Uusitalo Joni Tapani Matias Orivesi
Valve Mikko Sakari Tampere
Vierula Anttiveikko Oskari Ylöjärvi
Viitanen Jani Juhani Tampere
Virtanen Timo Tapani Kangasala
Viskari Niko Johannes Tampere
Ylirönni Henry Ensio Tampere
Ahlbäck Kaj Olav Tampere

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahlsten Arto Eemeli Tampere
Ahoranta Krista Katariina Lempäälä
Ala-Korpula Jouko Olavi Tampere
Arvonen Tero Markus Mikael Tampere
Berger Juuso Joachim Kristian Nokia
Eromäki Hannu Tapani Tampere
Faily Ali Tampere
Haaparanta Aki Mikko Samuli Tampere
Hautala Tim Henrik Tampere
Heikkilä Paavo Juhani Tampere
Helin Juha Eerik Ylöjärvi
Hämäläinen Ari Marko Lempäälä
Hämäläinen Osku Niko Tampere
Jokinen Tapio Johannes Tampere
Juntunen Raimo Henrik Ylöjärvi
Juusela Juha Olavi Nokia
Jyvälä Toni Markus Mikael Tampere
Jämiä Kim Kristian Vesilahti
Järvinen Harri Efraim Hämeenkyrö
Kamppi Samuli Heikki Olavi Tampere
Katavisto Sauli Antero Kangasala
Kauppi Aarno Tapani Sastamala
Kemi Antti Juhani Akaa
Keskinen Antti Gabriel Johannes Tampere
Kirmonen Miika Aleksei Tampere
Kivilahti Riku Viljami Tampere
Koivunen Aleksi Juhani Tampere
Kokko Jesse Jouninpoika Kangasala
Koppanen Ville Juhani Lempäälä
Koskela Jone Petteri Sastamala
Kumpuniemi Kimmo Peetu Antero Tampere
Kutila Aku Severi Tampere
Kärki Teemu Tapio Akaa
Lehtimäki Jani Kristian Tampere
Liukko Jari Juhani Nokia
Martikainen Antti Juhani Tampere
Muikku Tuomas Jari Juhani Tampere
Mäkinen Tommi Antero Tampere
Mäkynen Olli Jaakko Lempäälä
Neuvonen Joonas Antero Tampere
Niemi Olli Matti Pirkkala
Niskanen Lauri Eerik Ilari Tampere
Nummela Teppo Anton Pälkäne
Nurminen Joonas Matti Santeri Sastamala
Nurmivuori Mikael Erkki Samuel Tampere
Ojala Olli-Pekka Juhani Tampere
Oravasaari Ari Matias Tampere
Paavola Mikko Juhani Tampere
Pajunen Matti Juhani Nokia
Pakarinen Tuomo Veikko Samuli Tampere
Parviainen Jussi Tapani Kangasala
Peltola Lassi Matias Tampere
Peltonen Arttu Iikka Valkeakoski
Peltonen Toni Kristian Tampere
Perkiö Matias Sakari Tampere
Päivärinta Sauli Ilari Tampere
Raiskio Milo Benjamin Hämeenkyrö
Rajala Sami-Petteri Tampere
Rasmussen Joni Wilhelm Tampere
Retkin Janne Oskari Tampere
Ronko Teemu Veikko Johannes Mänttä-Vilppula
Rutanen Kalle Matias Tampere
Said Sherin Tampere
Saksala Mika Tapani Pälkäne
Saukkonen Arto-Pekka Ilmari Tampere
Seppälä Kimmo Juhani Valkeakoski
Silfver Jari Juhani Tampere
Tervonen Jussi Eemeli Tampere
Tuominen Miikka Sakari Tampere
Tynkkynen Jukka-Pekka Tampere
Törmä Lauri Petteri Ulkomaat
Vaittinen Antti Sakari Tampere
Valkonen Sami Petteri Tampere
Valtonen Jussi Ahti Tapio Tampere
Vuorenpää Petri Paavali Tampere
Välimäki Lasse Tapani Sastamala
Äijälä Pekka Mikael Tampere
Äänismaa Asko Henri Juhani Tampere
Alasaukko-oja Jaakko Tuomas Tampere
Niskanen Antti Yrjö Mikael Tampere

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Aaltonen Mikko Henrik Tampere
Ciani Lauri Antonio Tampere
Ekmark Janne Kristian Hämeenkyrö
Haataja Tero Matti Janne Nokia
Hakamaa Antti Tapani Urjala
Hassinen Jari Samuli Tampere
Heikkilä Hannu Erkki Johannes Lempäälä
Humalamäki Jussi Aleksanteri Kangasala
Joensuu Jaakko Martti Mikael Tampere
Järvinen Jussi Henrik Lempäälä
Kaivanto Rami Sakari Pirkkala
Kivelä Jonna Jessika Katriina Tampere
Korhonen Markku Olavi Tampere
Lahtinen Mika Olavi Tampere
Myyrä Olli Petteri Valkeakoski
Niemi Ville Olavi Tampere
Nupponen Olli Valtteri Tampere
Olán Sami Henrikki Ylöjärvi
Penttilä Antti-Jussi Pälkäne
Penttilä Esa-Pekka Pellervo Pälkäne
Pesonen Miikka Petteri Tampere
Piilola Tero Mikael Kangasala
Rask Susanna Anneli Nokia
Reinhardt Hans Peter Nokia
Riihimäki Tommi Pekka Eerikki Tampere
Saarela Mika Ilmari Sastamala
Savilaakso Tero Tapani Tampere
Suppula Miikka Sakari Nokia
Tanskanen Mikko Antti Tampere
Vehkalahti Markus Olavi Sastamala
Vuontisvaara Matias Ylöjärvi

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Aksela Mikko Johannes Lappeenranta
Färlin Marko Olavi Tampere
Hakkio Marko Ari Juhani Orivesi
Halonen Samu Eljas Antero Urjala
Hammo Veli-Pekka Tampere
Hopearuoho Jan Joakim Lempäälä
Hotti Miikka Johannes Tampere
Hyytiäinen Mikko Tapio Tampere
Isoaho Joni Kalle Mikael Tampere
Joki Henri Matias Hämeenlinna
Juvonen Anssi Ilari Ruovesi
Kankila Lasse Kalervo Pälkäne
Koivikko Jani Petteri Tampere
Koskinen Tuomas Jouni Johannes Tampere
Liimatainen Simo Uolevi Tampere
Lähteenmäki Juho Ville Samuli Tampere
Mettälä Ville Kristian Ikaalinen
Mikkilä Janne Aleksi Tapani Ruovesi
Märkjärvi Ilpo Tarmo Tapio Lempäälä
Nummi Jali Ville Mikael Tampere
Penttilä Sampo Johannes Lempäälä
Perälampi Timo Veli Lempäälä
Pesonen Juho Pekka Tampere
Pietikäinen Otto Valtteri Tampere
Rekola Sami Kalle Kalevi Pirkkala
Repo Markus Kristian Nokia
Ruutana Vesa Kalevi Sastamala
Röntynen Antti Emil Tampere
Toivonen Juha Markus Ylöjärvi
Veijalainen Lauri Kristian Tampere
Vierre Vesa Mikael Sastamala
Änkö Juha Matias Ikaalinen

Tapahtumat

Pirkanmaan alueen ylennettävien onnittelutilaisuus

Tasavallan presidentti on ylentänyt itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 70 Pirkanmaan alueen upseeria. Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö on ylentänyt 221 Pirkanmaan reservin aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa.
Pirkanmaan alueen ylennettävien onnittelutilaisuuteen oli kutsuttu kaikki ylennettävät. Kiitettävästi kutsuun olikin vastattu ja paikalla oli valtaosa kutsutuista. Lisäksi tilaisuuteen oli kutsuttu sidosryhmien edustajia mm. reserviäisjärjestöistä.

Kutsuvieraita

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö evl Marko Alamäki.

img_3641kp

Ylennettävät upseerit rivissä.

Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö evl Marko Alamäki piti puheen, jossa hän toi esiin tämänhetkisen turvallisuuspoliittisen tilanteen.
Puheesssaan hän totesi muun muassa että puolustuksemme suorituskyky nojaa edelleen pitkälti reserviläisistä koostuviin sodan ajan joukkoihin. Tähän liittyen asevelvollisuuslakia muutettiin muun muassa niin, että reserviläiset voidaan kutsua palvelukseen merkittävästi nopeammin kuin perinteisessä kolme kuukautta käskystä aikaikkunassa. Keskeisellä sijalla on myös reserviläisten vapaaehtoinen sitoutuminen valmuiteen.
– Pirkanmaalainen maanpuolustushenki on säilynyt korkealla. Pirkanmaan lukuisissa reserviläisyhdistyksissä tehdään monipuolista työtä maanpuolustuksen hyväksi. Pirkanmaan aluetoimisto tulee kaikin tavoin tätä tärkeää reserviläistoimintaa.

Puheen jälkeen oli vuorossa ylennyskirjojen jako sekä onnittelumaljat.
reservilainen
Majuri res Pekka Lahdenperä.

Reserviläisen vastauspuheen piti majuriksi ylennetty Pekka Lahdenperä. Puheensa alussa hän käsitteli yleisesti turvallisuusympäristöämme ja siinä tapahtuneita muutoksia ja uhkia. Puolustuksemme tulee jatkossakin olla uskottava. Vastauksena näihin juuri ilmestyneen tutkimuksen mukaankin neljä viidestä suomalaisesta kannattaa yleistä asevelvollisuutta.
– Reserviläiset ovat olleet huolissaan riittävästä kertausharjoituskoulutuksesta. Puheensa lopuksi hän kannusti reserviläisiä huolehtimaan omasta hyvästä kunnostaaan.

Tilaisuuden lopuksi juotiin kakkukahvit ja samalla oli mahdollista vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa.

Parhaimmat onnittelut kaikille ylennetyille.

Teksti ja kuvat: Sirkka ja Raimo Ojala

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Tapahtumat

Maanpuolustusjuhla Tampereella

Ennen Reservipiirien kevätkokouksia 30.3.2016 järjestettiin maanpuolustusjuhla. Paikkana oli Sammon keskuslukio Tampereella.

muistot_juhlapuhujalle
Juhlassa puhujana oli Panssariprikaatin apulaiskomentaja eversti Pertti Posti. Piirien puheenjohtajat ojensivat muistolahjat juhlapuhujalle.

vuoden_kerho_2015
Reserviupseeripiiri valitsi vuoden kerhoksi Kangasalan Reserviupseerikerhon. Puheenjohtaja Mikko Ritakallio vastaanotti huomionosoituksen.


Reserviupseeripiiri valitsi vuoden upseeriksi Antti Rantasen.

reservilaisliiton_ansiomitalit
Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola ja Reserviläispiirin puheenjohtaja Juha Moijanen luovuttivat 6.12.2015 myönnetyt Reserviläisliiton kultaiset ansiomitalit eversti Leo Ukkoselle, rovasti Esa Eerolalle sekä Annikki Pehkoselle.
Teksti ja kuvat Raimo Ojala

Tapahtumat

Reservin ylennykset Pirkanmaalla 4.6.2015

Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat reservin upseerit 04.06.2015

Sotilasarvoon: EVERSTILUUTNANTTI
Tilli Ilkka Tapio Tampere

Sotilasarvoon: MAJURI
Puputti Jarmo Kalervo Nokia

Sotilasarvoon: KOMENTAJAKAPTEENI
Honkalahti Pasi Antero Vesilahti
Leimu Antti Matinpoika Ylöjärvi

Sotilasarvoon: INSINÖÖRIMAJURI
Oikari Jukka Eero Antero Tampere

Sotilasarvoon: KAPTEENI
Aho Juha Kalevi Lempäälä
Heinälä Arttu Matias Lempäälä
Huhtala Tapani Kullervo Ylöjärvi
Hukki Petri Juhani Ikaalinen
Iltanen Jaakko Sakari Valkeakoski
Jokinen Hannu Mikael Nokia
Kytö Janne Tapani Nokia
Launis Klaus Teemu Sakari Tampere
Miettunen Pertti Olavi Tampere
Ratas Mika Ilmari Orivesi
Reunamäki Mikko Sakari Tampere
Rinta-Opas Petri Jaakko Kangasala
Silvonen Teemu Veli Viljami Tampere
Suoniemi Juhana Pekka Tampere
Uusitalo Jaakko Johannes Tampere
Virtanen Aki Kalevi
Virtanen Seppo Johannes Valkeakoski
Virtanen Ville-Veikko Tampere
Ärrälä Antti Kalervo Orivesi

Sotilasarvoon: KAPTEENILUUTNANTTI
Tuomola Heikki Kalevi Tampere

Sotilasarvoon: YLILUUTNANTTI
Alho Mikko Hannes Antero Ylöjärvi
Anttila Tero Sakari Tampere
Eskola Esko Yrjänä Akaa
Haataja Juhani Santero Tampere
Hirvikallio Petri Juhani Tampere
Korhonen Jussi Taneli Tampere
Kuurne Vesa Antero Vesilahti
Kylmälä Mikko Juhani Kangasala
Kämäräinen Markku Sakari Tampere
Leppälahti Teppo Aleksi Pälkäne
Lännenpää Matti Wäinö Kangasala
Mäkinen Petri Mikael Tampere
Paunu Jarmo Juhani Tampere
Peltonen Kimmo Tapani Valkeakoski
Pihlava Pekka Heikki Juhani Ylöjärvi
Prusila Kimmo-Tapani Nokia
Rainio Ilari Heikki Ylöjärvi
Riponiemi Jari Verner Kangasala
Tiusanen Mika Eero Antero Tampere
Turkkinen Timo Johannes Tampere

Sotilasarvoon: LUUTNANTTI
Haakana Markku Johannes Herman Valkeakoski
Hakala Tapio Johannes Lempäälä
Hautamäki Mikko Ilmari Ylöjärvi
Hokkanen Anna-Reetta Johanna Virrat
Hämäläinen Jani Petteri Pirkkala
Härkönen Antti Juhana Kangasala
Julku Antti Rudolf Tampere
Kaplas Jouni Aleksi Tampere
Koljonen Kalle Kari Valkeakoski
Kontio Ville Samuli Akaa
Koskinen Kimmo Kalevi Tampere
Kvick Henry Oskari Johannes Nokia
Ladau Eero Johannes Reinhold Ylöjärvi
Lampinen Panu Mikael Tampere
Melkko Ville Anton Tampere
Mäkelä Markku Joonas Ylöjärvi
Pekkala Antti Juhani Ylöjärvi
Peurala Jukka Petteri Nokia
Puustinen Jari Kalevi Nokia
Raitanen Ismo Kalevi Tampere
Reuhkala Anssi Johannes Tampere
Rintanen Jussi Kustaa Tampere
Saarenpää Pasi Erik Ylöjärvi
Savinainen Tuomas Antero Tampere
Silvennoinen Tuomas Pekka Tampere
Sinisalo Jussi Kalevi Tampere
Tsokkinen Mikko Ilari Tampere
Uusi-Seppä Janne Antti Kalervo Tampere
Väätäinen Mikko Tapani Lempäälä
Wanamo Jan Roger Gustav Tampere

Aluetoimiston päällikkö on ylentänyt seuraavat reservin aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat 04.06.2015

Sotilasarvoon: YLIVÄÄPELI
Luiro Seppo Juhani Tampere
Pirttilahti Arto Väinö Uolevi Mänttä-Vilppula

Sotilasarvoon: YLIPURSIMIES
Lipponen Timo Johannes Kangasala

Sotilasarvoon: VÄÄPELI
Järvensivu Olli-Pekka Ylöjärvi
Jääskeläinen Juha Petri Sastamala
Koskenmäki Tomi Tapani Tampere
Kulmala Kimmo Aaro Olavi Nokia
Lehtovirta Ville Antti Juhani Hämeenkyrö
Marttila Juha-Pekka Hämeenkyrö
Muuttoranta Tuomo Tapani Ylöjärvi
Raina Jouni Tapani Ylöjärvi
Sokura Rasmus Veikko Peter Tampere
Vesala Ari Sakari Orivesi
Ylinen Ari Juhani Nokia

Sotilasarvoon: YLIKERSANTTI
Aalto Timo Tapani Nokia
Amper Nils-Robert Alexander Tampere
Harju Tuomas Juhani Espoo
Harjula Jukka Matias Vesilahti
Heinonen Juha Tapio Tampere
Heiskanen Henri Johan Kristian Tampere
Helin Vesa Maurits Akaa
Holopainen Tero Tapani Tampere
Huttunen Samuli Nokia
Ihalainen Esa Pekka Olavi Tampere
Jalokinos Ari Rainer Tampere
Jokinen Esa Antero Sastamala
Järvenpää Esko Tuomas Tampere
Kallio Eero Antero Tampere
Kilpi Janne Petteri Tampere
Kiri Paul Markus Juhani Urjala
Koivisto Panu Heikki Antero Tampere
Koskela Ari Tapani Tampere
Köntti Harri Pekka Kangasala
Lehtimäki Juho Ilmari Tampere
Leponiemi Marko Johannes Tampere
Leppänen Jyri Hannu Mikael Tampere
Molkkari Matti Edvard Tampere
Mäkelä Jari Antero Valkeakoski
Määttä Tuomas Artturi Lempäälä
Naskali Risto-Matti Jalmari Vesilahti
Pellinen Ahti Erik Tampere
Pimiä Jari Tapio Tampere
Rajapolvi Kimmo Olavi Tampere
Saha Heikki Kalervo Tampere
Salminen Tero Mikael Kangasala
Salovaara Harri Markku Tapio Kangasala
Selin Kalle Juhani Tampere
Siirilä Jukka Tapani Lempäälä
Sorri Kari Tapani Punkalaidun
Stenberg Reino Tapani Mänttä-Vilppula
Syrjänen Mikko Olavi Mikael Tampere
Toivonen Sauli Henrikki Tampere
Uurainen Mika Tapani Valkeakoski
Vuorinen Antti Johannes Tampere
Vähä-Krekula Tapio Arvid Tampere

Sotilasarvoon: KERSANTTI
Ahola Jussi Janne Krister Tampere
Halme Kimmo Kalervo Tampere
Ilomäki Janne Vesa Kalervo Tampere
Kalliokoski Aleksi Arinpoika Tampere
Kettula Ville Matti Akaa
Koivisto Kari Jaakko Tampere
Koivumäki Ville-Petteri Pirkkala
Kokkinen Ville Petteri Nokia
Laaksonen Sami Antero Tampere
Lahti Antti Ilmari Tampere
Luoko Jan Eero Henrik Vesilahti
Malmi Jussi Kimmo Petteri Tampere
Merviö Jukka-Pekka Tampere
Miettinen Lasse Henrik Nokia
Möttö Teemu Tapani Ylöjärvi
Naski Jussi Antti Taneli Tampere
Näkki Jari Pekka Tampere
Paavilainen Janne Tuomas Tampere
Pasanen Anssi Ville Johannes Tampere
Penttilä Kimmo Henrik Viljami Sastamala
Rantanen Kari Paavo Tapani Tampere
Rouhiainen Ilkka Matti Kalevi Tampere
Runsas Jari-Pekka Tampere
Räty Mika Ari Juhani Tampere
Saviahde Marko Juhani Vesilahti
Shamlou-Juhola Nasim Tampere
Silekoski Tapani Kristian Ylöjärvi
Strömberg Heikki Niko Torsten Mänttä-Vilppula
Suomi Sami Olavi Tampere
Säynäjäkangas Santtu Tapani Ikaalinen
Taupila Topi Oskari Tampere
Uotila Tapio Antero Nokia
Ursinus Leo Antero Tampere
Vainio Ville-Joonas Samuli Orivesi
Varho Henri Mikael Tampere
Vierimaa Sami Ilmari Akaa
Viitanen Marko Valtteri Tampere
Vuolle Janne Johannes Tampere
Yli-Peltomaa Ari Jukka Ylöjärvi
Yläjärvi Keijo Kimmo Olavi Virrat
Äijö Tomi Mikael Tampere
Salo Juha Pekka Urjala

Sotilasarvoon: ALIKERSANTTI
Ahonen Teppo Juhani Tampere
Alajakku Arto Mikko Tapani Kangasala
Antila Markus Tapio Tampere
Kaaja Antti-Aleksi Ylöjärvi
Kivilahti Veli Petteri Tampere
Korhonen Teemu Osmo Elmeri Tampere
Kukkonen Ossi-Elmeri Ylöjärvi
Kuusisto Harri Juhani Ylöjärvi
Lakkala Santtu Ilmari Kangasala
Lindroos Matti Valtteri Pirkkala
Luuri Eero Olavi Orivesi
Mäntynen Pertti Kalevi Akaa
Paju Antti-Pekka Tampere
Puronniemi Jussi Veikka Mattis Tampere
Raunioniemi Riku Antero Virrat
Syvänen Joel Ilmari Tampere
Tulonen Juha Kalevi Tampere
Turpeinen Tommi Petteri Tampere
Uusi-Salava Aarni Ilari Lempäälä
Valoma Valtteri Sakari Tampere

Sotilasarvoon: KORPRAALI
Ahonen Tim Atro Jonathan Tampere
Hermo Esa Olavi Tampere
Huittinen Juho Matti Tampere
Hukka Jari Erkki Juhani Kangasala
Hyvönen Pekka Aarno Oskari Tampere
Härkälä Juho Aarne Taneli Tampere
Järvi Jussi Mikael Lempäälä
Kaihlanen Jaakko Antero Tampere
Kallioniemi Petri Tapani Virrat
Lehtovaara Pasi Tapio Virrat
Nummi Juhani Arvo Henrik Tampere
Puustinen Tero Sakari Tampere
Sahrman Tatu Tapio Juhani Tampere
Tiainen Timo Jarkko Juhani Tampere
Tuomisto Henry Väinö Oskari Sastamala
Vanhanen Mika Juhani Pirkkala
Vilen Janne Mikael Pirkkala

Sotilasarvoon: YLIMATRUUSI
Kärkimaa Milja Sinttu Selina Tampere

Parhaimmat onnittelut kaikille ylennetyille.

Tapahtumat

Reserviläispiiri

(lisää…)

Tapahtumat