Puheenjohtajan palsta

 Pidemmän tähtäimen suunnittelua resurssit huomioiden

Kevät on ehtinyt siihen pisteeseen, jossa yhdistykset ovat pääosin pitäneet kevätkokouksensa ja käsitelleet menneen vuoden toimintakertomukset ja tilinpäätökset. Suomi on aina ollut yhdistysten luvattu maa, yhdistyksiä löytyy joka lähtöön ja tämä pätee myös reserviläistoimintaan. Yksin Pirkanmaalla reserviläiskerhojen, -kiltojen ja -yhdistysten määrä voidaan laskea kymmenissä. Tänä vuonna, kuten niin monena aikaisempanakin, olen istunut useamman yhdistyksen kokouksessa, joko vierailijana tai kokousedustajana. Kokousten kulku on ollut jouhevaa ja harvemmin on esillä asioita joista tarvitsisi äänestää. 1980-luvulta lähtien on sähköinen tietojenkäsittely henkilökohtaisilla tietokoneilla helpottanut ja mahdollistanut sen, että toimintasuunnitelmat ja -kertomukset on helppo tuottaa. Kopioidaan edellisen vuoden materiaali, muutetaan päivämäärät ja lisätään muutama rivi tai lause sopiviin kohtiin. Metrimitalla mitaten toimintaa on ja kaikki näyttää hyvältä. Tilit saadaan tasan ja jos hieman näyttäisi rahaa kuluneen enemmän niin asia korjataan helposti nostamalla seuraavan vuoden jäsenmaksua.

Miksi sitten keskusteluissa nousee usein esille järjestettyjen hyvien tapahtumien liian vähäinen osanottajamäärä, jopa tilaisuuksien peruuntuminen ja vaikeus löytää tapahtumille aktiivisia tekijöitä? Miksi on aina haaste löytää yhdistyksiin uusia jäseniä, ja jo mukana olleita eroaa toiminnasta? Kevät on parhaimmillaan ja kesäkausi edessä eikä siis ensimmäiseksi tule mieleen pohtia näitä asioita. On kuitenkin aiheellista miettiä oman yhdistyksen roolia ja tehtävää myös hieman pidemmällä tähtäimellä. Samalla kannattaa tunnustaa tosiasiat, kuten kuinka monta aktiivista resurssia on todellisuudessa käytettävissä toiminnan pyörittämiseen ja viemään sitä eteenpäin tulevina vuosina. Miltä siis kerhomme näyttää viiden vuoden kuluttua, millaista toimintaa toteutamme itse ja mitä teemme yhdessä muiden yhteystyötahojen kanssa, sekä millaisia uusia jäseniä keskuuteemme toivomme. Tämä on tärkeää, jotta kykenemme riittävän ajoissa tekemään tietoisia päätöksiä ja ottamaan niitä tarpeellisiksi havaittuja pieniä muutoksen askelia haluamaamme suuntaan. On syytä muistaa, että toimintamme tavoitteiden ja yhdistystemme arvojen ei tarvitse muuttua. Voi kuitenkin olla aiheellista muuttaa tapaamme toimia, jotta se paremmin palvelee jäseniämme ja samalla on houkuttelemassa uusia potentiaalisia jäseniä, joita haluamme mukaan arvokkaaseen työhömme. Viimeistään syksyllä tulevien suunnitelmien laatiminen on väistämättä edessä.

Pirkan Viesti-lehden helmikuun numerossa mainitsin uuden henkilötietosuoja-asetuksen, joka astuu voimaan toukokuussa. Kaikkien yhdistysten tulee jatkossa ottaa tämä asetus huomioon henkilötietoja käsitellessä muun muassa jäsenreksiterin osalta. Tuoreimmassa RUL kenttäpostissa tiedotetaan, että liitto ohjeistaa piirejä ja yhdistyksiä toukokuun aikana asetuksen tuomista muutoksista.

Kesä on aktiivista ampuma- ja maastotoiminta aikaa. Järjestettäviin paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin, sekä jotoksille on tullut useita kutsuja. Tätä kirjoittaessani sain hyvältä ystävältäni Porin Reservinaliupseerien puheenjohtajalta haasteen osallistua Porissa järjestettävälle Kesäyön marssille.

Kannustankin kaikkia osallistumaan tuleviin tapahtumiin. Valitkaa itsellenne sopivin ja osallistukaa, sillä paras kiitos tapahtumien järjestäjille on runsas osallistujamäärä.

Aktiivista kesäkautta kaikille!

Mikko Hörkkö
puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry