Puheenjohtajan palsta

Tiedota toiminnasta

Reserviläisliiton valmisteilla olevassa vuoteen 2020 yltävässä strategiassa painotetaan liiton tunnettuuden lisäämistä. Myös Pirkanmaalla pitää niin yhdistys- kuin piiritasollakin kiinnittää huomiota yleiseen näkyvyyteen. Isolle osalle pirkanmaalaisia vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja reserviläiset ovat vieraita asioita. Nyt kun suhtautuminen puolustusvoimiin ja maanpuolustukseen on muuttunut suopeammaksi, on otollinen hetki tuoda toimintaamme voimakkaammin esiin. Tilanne Ukrainassa on muuttanut monessa muussakin Euroopan maassa suhtautumista näihin asioihin myönteisemmäksi.

Näkyvyyttä on erityisesti hankittava sieltä, missä potentiaalista uutta jäsenmateriaalia liikkuu. Tätä silmälläpitäen uudistettiin piirien pirkanviesti.fi -sivusto vastaamaan nykyajan tarpeita. Tästä uudistustyöstä saamme kiittää Sirkka ja Raimo Ojalaa, jotka tekivät mittavan työn pirkanmaalaisen maanpuolustustyön hyväksi. Kiitoksen ansaitsee myös majuri (res) Jari Lindellin johtama Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry, joka rahoitti sivujen uudistustyön. PMT tekee Pirkanmaalla hienoa työtä tukemalla reserviläispiirien toimintaa mm. kustantamalla Pirkan Viesti lehteä.

Jotta www-sivuista saadaan kaikki hyöty irti niin sisäisessä- kuin ulkoisessakin tiedottamisessa, on tärkeää että sivustolle tarjotaan aineistoa ja löytyy myös eri osa-alueille sivujen päivittäjiä. Erityisesti toimintaamme liittyvät uutiset ja tapahtumat kannattaa ilmoittaa sivustolla julkaisua varten. Aineisto-ohje löytyy heti etusivulta. Tarvitsemme lehden ja verkkosivuston tekemiseen myös nuoria jäseniä, jotka parhaiten tuntevat juuri nuorisoa kiinnostavia asioita. Erityisesti nuorisoa ajatellen on hyvä että verkkosivustoa ja paperista lehteä täydentää oma Facebook –sivu.

Yhdistysten kannattaa aktiivisesti mainostaa jäsenilleen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kursseja. MPK:lla on tarjolla lukuisia maanpuolustustaitoja kohottavia koulutustapahtumia. Kannattaa myös mainostaa ampumaseurojen tuomari- ja ampumakorttikursseja. Laaja kurssitarjonta lisää edellytyksiä saada uusia ja säilyttää vanhat jäsenemme. Nykyisessä kilpailussa vapaa-ajasta meidän pitää tarjota jotakin sellaista mitä normaalissa elämässä ei pääse kokemaan. Hyvä esimerkki tästä on Lennoston radoilla tapahtuva ammunta. Tuleekin jatkossa paremmin hyödyntää ampumamahdollisuudet Lennoston radoilla.
Jokaisen meistä on muistettava pitää tahto ja taito sillä tasolla, että voidaan puhua uskottavasta maanpuolustajasta.

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea!

Juha Moijanen
Puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiiri ry